מדור רשם

ראש המדור - גב' טל-יה פרוינד
יצירת קשר: 
טופס פנייה 
שעות קבלה : דלת פתוחה(זום)-מדור רשם בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

 

מדור הרשם הינו הסמכות האקדמית לבדיקה ומתן אישורי זכאות והפקת תעודות לתואר ראשון, שני, תעודת הוראה ותעודה.
המדור עוסק בטיפול ובקרה בהליך סגירת התואר והפקת אישורי זכאות ותעודות לסטודנטים ובוגרים.

ט.ל.ח