מדור רשם

ראש המדור - גב' טל-יה פרוינד
יצירת קשר: 
טופס פנייה 
שעות קבלה : דלת פתוחה(זום)-מדור רשם בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

 

מדור הרשם הינו הסמכות האקדמית לבדיקה ומתן אישורי זכאות והפקת תעודות לתואר ראשון, שני, תעודת הוראה ותעודה.
 

ט.ל.ח