בדיקת חלון זמן

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת אינ-בר בכתובת: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx תחת 'חלונות הזמן שלי ליועץ וירטואלי' (בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים ביועץ הוירטואלי מוגבל לחלון הזמן בלבד.


כניסה למערכת לאחר חלון הזמן:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בלילה שלאחר חלון הזמן ובשני לילות נוספים שלאחריו, ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים. לכן, אם לא ניצלת את חלון הזמן שלך, תוכל להיכנס ולהירשם בשלושת הלילות שלאחר חלון הזמן שלך כמצוין לעיל. בימי שישי ושבת ובמועדי ישראל היועץ הוירטואלי סגור.
שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר תחילת שנה"ל.