בדיקת חלון זמן

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת אינ-בר  תחת 'זמני רישום לקבוצות קורס' (למטה בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים  מוגבל לחלון הזמן בלבד.

לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.

חלון זמן למאחרים:

חלון מאחרים מיועד לסטודנטים שלא מימשו את חלון הזמן הראשוני שלהם. 

חלון מאחרים יהיה זמין לסטודנטים שחלון הזמן הראשוני שלהם הסתיים לגמרי (כולל חלונות ערב).

חלון מאחרים לא יהיה זמין לסטודנטים שאינם נרשמים ברישום אינטרנטי.

 

לפרטים על בחירת חלון זמן למאחרים לחץ  כאן.


כניסה למערכת לאחר חלון הזמן:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בלילה שלאחר חלון הזמן ובשני לילות נוספים שלאחריו, ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים. לכן, אם לא ניצלת את חלון הזמן שלך, תוכל להיכנס ולהירשם בשלושת הלילות שלאחר חלון הזמן שלך כמצוין לעיל. 

מערכת הרישום לא תפעל בימי שישי, שבת וחגים.


שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר תחילת שנה"ל.