בקשות ואישורים

  • כל הבקשות יוגשו באמצעות מערכת אינ-בר
  •  זמן הטיפול בבקשות הוא כמפורט בכל אישור. בתקופות עומס משך הטיפול עשוי להתארך.
  •  תעריפי האישורים מוצגים במערכת אינ-בר.

גיליון ציונים 
מדור הרשם מפיק גיליונות ציונים רשמיים הכוללים ממוצע ציונים לכל מקצוע התמחות בנפרד וממוצע ציונים כללי.
האישור כרוך בתשלום לבוגרים.
סטודנטים, בוגרים משנת 2007 יכולים להפיק גיליון ציונים באופן עצמאי באמצעות מערכת אינ-בר.  לבוגרים - כרוך בתשלום. יש לפנות באמצעות "טופס פנייה".
שמיעה חופשית - סטודנטים/בוגרים/מוסמכים אשר למדו קורסים במסגרת של שמיעה חופשית, זכאים לקבל את גיליון ציונים של קורסים אלו ללא תשלום.
משך הטיפול בבקשה: עד 6 ימי עבודה

אישור חוזר לתואר
 אישור זכאות הניתן למסיימים שקיבלו בעבר אישור זכאות לתואר 
 
האישור כרוך בתשלום.

צילום תעודה

האישור כרוך בתשלום.

אישור סיום התמחות פרט לתזה

האישור ניתן לסטודנטים בתואר שני שסיימו את כל חובותיהם האקדמיים מלבד הגשת תזה.

האישור כרוך בתשלום.

אישור לגמול השתלמות
בקשה לאישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות תוגש רק לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר
האישור כרוך בתשלום.
משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה. בתקופות עומס הזמן עשוי להתארך.
 

אישור סיום 80% מהתואר לתלמידי הוראה וחינוך בלבד
האישור ניתן רק לסטודנטים הרשומים בפקולטה לחינוך או לסטודנטים המועסקים במשרד החינוך דרך "אופק חדש".
אישור המציין כי הסטודנטים סיימו 80% מחובות הלימודים לתואר ראשון/שני.
האישור כרוך בתשלום

לא ניתן לקבל החזר כספי עבור טיפול בבקשות מנהליות.

אישור מדרג
אישור מדרג מאשר את מיקומו של הבוגר/ת במחלקה ובמסלול במחזור הבוגרים שבו סיימ/ה.
האישור ניתן לסטודנטים שצברו לפחות 40 נק"ז בממוצע לתואר (ללא פטורים וללא ציון מילולי עובר).
הבקשה תוגש החל מחודש נובמבר למקבלי הטקסים באותה שנה

מדרג זמני ניתן לסטודנטים החל מחודש מאי לבוגרים ומוסמכים שקיבלו אישור זכאות. 
האישור אינו כרוך בתשלום.
אישור המדרג ניתן לתלמידי קמפוס בר אילן בלבד והחל משנת תשס"ו, 2006. 

ט.ל.ח