ציון לשבח

חישוב ממוצע ציונים לתואר

ממוצע הציונים מחושב על-ידי מכפלת מספר שעות שקלול (נק"ז) בכל קורס בציון שהסטודנטים קיבלו באותו הקורס. המכפלות מחוברות יחד והתוצאה מחולקת למספר הכולל את שעות השקלול (נק"ז)  של כל הקורסים.
יש לקבל ציון 60 ומעלה בכל הקורסים (למעט קורסים שתנאי המעבר בהם הוא מעל 60), לרבות קורסים בלימודי יסוד ביהדות, קורסי אנגלית ללא מתמחים, הבעה עברית וקורסים כלליים.
לידיעתכם, הציון האחרון הוא הקובע ויופיע בגיליון הציונים הרשמי
.
נוהל מפורט מופיע באתר מדור בחינות.

חישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון:

בממוצע התואר יכללו כל הקורסים שנלמדו על ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם במסגרת דו חוגי, חד חוגי וחוג אחר תואר, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.
קורסים שאינם נכללים בחישוב ממוצע הציונים:

  1. אנגלית שפה זרה
  2.  הבעה עברית
  3.  קורסים עודפים - סטודנטים המבקשים להוציא קורסים מחוץ לממוצע, נדרשים לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים. קורסים אלו לא יכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר אך יופיעו בגיליון הציונים כקורסים עודפים.

חישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר שני:

בממוצע התואר יכללו כל הקורסים שנלמדו על ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם. לא יכללו בממוצע הציונים בקורסים הבאים:

  1. לימודי יסוד ביהדות
  2. אנגלית שפה זרה
  3. קורסי השלמה לתואר

ציונים לשבח

הצל"ש נקבע על-פי ציון הממוצע המשוקלל והמוחלט של התואר. לא מעגלים ממוצע ציונים לצורך קבלת צל"ש. 

צל"ש יוענק בלימודי תואר ראשון ושני אך לא בלימודי תעודה ותעודת הוראה.

תואר ראשון:

צל"ש יוענק בתואר ראשון לסטודנטים שלמדו לפחות 40 נק"ז (80 נ"ז) בקמפוס במסגרת התואר לפי נק"ז בממוצע.
הנחיה זו נכונה גם למסלול  דו חוגי - "חוג לאחר תואר".

סטודנטים במסלול "דו חוגי" - הצל"ש ייקבע בהתאם למחלקה ולפקולטה שיעדכנו הסטודנטים במערכת במעמד הגשת הבקשה לסיום לימודים. 

בתכניות המשלבות שני תארים – הצל"ש ייקבע על פי המסלול הרשום בקבלת תלמידים/ביה"ס ללימודים מתקדמים.

הצל"ש ייקבע לפי שנת קבלת תעודת התואר (שנת החיתום). 

תואר שני:

במסלול א' עם עבודת מחקר -  ציון התזה ייכלל בממוצע הציונים של מסיימי/ות תואר שני, ממוצע התואר ייקבע על-פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כמפורט.
במסלול ב' ללא עבודת מחקר- אין הצטיינות יתרה.

במסלול המשולב- ניתן לקבל הצטיינות בלבד ללא הצטיינות יתרה.

במסלול הישיר לתואר שלישי – אין צל"ש. 

האוניברסיטה רשאית לשנות את אחוזי שקלול התזה והצל"שים בהתאם לשיקול דעתה האקדמי.

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות למשתתפי הטקסים תשפ"ד - תשפ"ו 

תואר ראשון

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה

יהדות, רוח, חברה, חינוך, מדויקים, חיים, בין תחומי 

92

97

משפטים, הנדסה

90

94

 

תואר שני

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד)

חברה, חינוך

93

96

יהדות, רוח, חיים, בין תחומי, רפואה

94

97

משפטים

90

94

הנדסה, מדויקים

95

98

שימו לב: הצל"ש ייקבע לפי שנת קבלת תעודת התואר (שנת החיתום). 

ט.ל.ח