בקשה לסיום לימודים ואישור זכאות

בקשה לסיום לימודים

סטודנטים אשר מילאו את כל חובותיהם לתואר על-פי שנת החוקה הרלוונטית להם, וכל ציוניהם מוזנים במערכת, יגישו בקשה לסיום לימודיהם דרך מערכת אינ-בר.
הבקשות לסיום לימודים מגיעות בשלב הראשון למדור שכר לימוד. רק לאחר שמדור שכר לימוד מאשר כי הוסדרו החובות הכספיים, מועברות הבקשות למדור הרשם לבדיקת חובותייהם האקדמיים של הסטודנטים.
סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול עם תזה, לידיעתכם, הבקשות תועברנה לאישור הספרייה במקביל לבדיקת מדור הרשם. 
הטיפול בבקשות מתבצע בהתאם לסדר שבו הן התקבלו במדור הרשם.
משך הטיפול בבקשות הוא עד 20 ימי עבודה מיום הגעתן למדור הרשם. בתקופות עומס, משך הטיפול עשוי להתארך. 
מדור  הרשם אינו מקדם בקשות מכל סיבה שהיא, שכן זו הדרך היחידה להיות הוגנים כלפי ציבור הסטודנטים.
סטודנטים שהגישו בקשה לסיום לימודים, מקבלים הודעה כי  הגישו בקשה לזכאות לתואר ובקשתם נמצאת בטיפול.
הנכם מתבקשים לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב. 

 

סטודנטים אשר סיימו את חובות לימודיהם יגישו בקשה לסיום תואר דרך מערכת אינ-בר.

אישור זכאות לתואר

אישור זכאות ניתן לקבל רק לאחר הגשת בקשה לסיום לימודים ויינתן לסטודנטים/ות אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות הנדרשות. 
תאריך הזכאות לתואר/לימודי תעודה נקבע על-פי המועד שבו מילאו את הדרישה האחרונה לתואר: תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת המטלה האחרונה על-פי דיווח המחלקה למדור בחינות  או התאריך בו ניתן הפטור על-ידי מדור סטטוס/ביה"ס ללימודים מתקדמים.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי לרבות: 

1. תאריך זכאות לתואר/ לימודי תעודה. 
2. שיפור ציון בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.
3. מסלול הלימודים.
4. ממוצע הציונים.
5. שם משפחה/שם פרטי בתעודת סיום התואר.

*לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה + תואר אקדמי.

*תנאי מקדים לקבלת תעודת הוראה הינו זכאות לתואר ראשון. בהתאם לכך, תאריך הזכאות של תעודת הוראה לא יינתן לפני תאריך הזכאות של תואר ראשון.

* סטודנטים הלומדים  בהיקף דו חוגי ייכללו בטקס של המחלקה אותה ביקשו בטופס הבקשה לסיום לימודים, התיעדוף יבוא לידי ביטוי בסדר כתיבת המחלקות בתעודת הבוגר/ת.
* אישור הזכאות אינו מהווה הזמנה לטקס חלוקת תארים. ההזמנה לטקס תישלח לזכאים לכתובת הדוא"ל בסמוך למועד הטקס.