מספרי טלפון במחלקות

נציגי מחלקות 

 

הפקולטה ליהדות                                      
  טל'
  ביה"ס ללימודי יסוד  ביהדות  

5318671 5318361

  המדרשה   5318270  5318608
   מכון הגבוה לתורה  

5318479

  לשון עברית ולשונות שמיות  

5318226  5318253

  הבעה אקדמית ואולפן   5318228
  תלמוד /תושבע"פ  

5318612 5318593

  תולדות ישראל ויהדות זמננו   5318353
  תנ"ך   5318229
  מחשבת ישראל  

5318421  5318257

  ספרות עמ"י, המרכז ללימודי יידיש ולאדינו   5318235  5318630
  לימודי ארץ ישראל   5318350
  החוג הרב תחומי במדעי היהדות   5318413  5317287
  אמנות יהודית   5318413  5317287
  יהדות בת זמננו   5317013
  מזרח התיכון  

5317407

 

 

הפקולטה למדעי הרוח                         טל'     
  פילוסופיה כללית   5318256
  ב.א רב תחומי במדעי הרוח   5318370/1
  ספרות משווה   5318281
  לימודי מידע   5318351
  ערבית   5318374  5317975
  בלשנות וספרות אנגלית    5318236 5318238
  צרפתית   5318232
  אנגלית שפה זרה    5318237  5318636
  לימודים קלאסיים   5318231
   הסטוריה כללית  

5318390

  תרגום וחקר התרגום  

5318227

  מוסיקה   5318405

 

הפקולטה למדעי החברה                טל'

פסיכולוגיה

5317672  5317519

חינוך –תואר ראשון

5318444

חינוך – תואר שני

5317706 5318456

עבודה סוציאלית –תואר ראשון

5318280 

עבודה סוציאלית – תואר שני

5318354

מדעי המדינה

5318420

 מדה"מ - תכניות מיוחדות

5318386

 בי"ס לתקשורת

5317061

 שלטון מקומי  5318560
החוג המשולב למדעי החברה (פרט,כלל,רנטגן ) 5317010 53178070
המחלקה לניהול תואר ראשון ושני 5318276
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -תואר ראשון 5318376
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -תואר שני  5318378
 יעוץ ארגוני  5318093
קרימינולוגיה 5318221 5318241
גיאוגרפיה 5318340/1
ביה"ס למנהל עסקים 5318838 5318899
הכשרת מורים  5318442
כלכלה 5318347 5318920

 

הפקולטה למדעים מדויקים                טל'

מתמטיקה וסטטיסטיקה 5318407/8
מדעי המחשב 7360497 5318866
כימיה 5318309
פיסיקה 5318433 5318434
ביו פיסיקה 5318433 5318427
אופטומטריה    5317268 5352483

הפקולטה להנדסה                           טל'  

הפקולטה להנדסה                                                     

5317733          

 

הפקולטה למדעי החיים                     טל'  

הפקולטה למדעי החיים 5318209
   

הפקולטה למשפטים                       טל'

משפטים-תואר ראשון

5318415 

משפטים-תואר שני

5318835

ייעוץ ברישום לקורסים   5318162  5318161

 

לימודים בינתחומיים                          טל'

מדעי המוח- תואר ראשון

5317795

מדעי המוח -תואר שני ושלישי

 5317755

מגדר

 5318230

יישוב סכסוכים

 5318043

פרשנות ותרבות 03-5317654

מדע טכנולוגיה וחברה

 5317756