יצירת קשר

סטודנטים ומתעניינים שימו לב:

בכל נושא מנהלי שאינו קשור למחלקות האקדמיות יש לפנות באמצעות טופס פניה ישירות למדור המטפל או למרכז שירות וגיוס:

ליצירת קשר עם המחלקות האקדמיות

שעות פעילות וקבלת קהל בזום בכל היחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים

זמני הטיפול בפניות סטודנטים למדורי מנהל הסטודנטים SLA

שם המדור

יצירת קשר

טלפון

שירות בזום

מרכז שירות וגיוס

 

03-5317000 , 9392*

V
מדור שכר לימוד צ'ט דיגטלי וטופס פניה   V

מדור בחינות

טופס פניה

 

V

המשרד לקבלת תלמידים

טופס פנייה (לא מיועד למתעניינים)

 

V

מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

 טופס פנייה

 

V

מדור סטטוס

טופס פניה

 

V

מדור רשם

טופס פניה

 

V
מזכירות אקדמית

הנחיות להזמנת תרגום אישורים

   

ארכיב

archives.office@biu.ac.il

03-5318482

 

מדור קבילות וזכויות הסטודנטים
 

(מדור שירותי סטודנט לשעבר)

צ'ט דיגיטלי וטופס פניה

Students.Services@biu.ac.il

03-5318652

V
מדור תמיכה והנגשה negishut.student@biu.ac.il  03-5318491 V
לשכת ראש מנהל הסטודנטים טופס פניה 03-5318275  

 

בברכה
מנהל הטודנטים