יצירת קשר

סטודנטים ומתעניינים שימו לב:

בכל נושא מנהלי שאינו קשור למחלקות האקדמיות יש לפנות באמצעות טופס פניה או ישירות למדור המטפל:

לנוחיותך רשימת נושאים ממוינת והגורם המטפל

ליצירת קשר עם המחלקות האקדמיות

שם המדור

יצירת קשר

טלפון

מרכז שירות וגיוס

טופס פניה

03-5317000 , 9392*

מדור שכר לימוד

slimud.office@biu.ac.il

 

מדור בחינות

טופס פניה

דרך מרכז שירות וגיוס שלעיל

המשרד לקבלת תלמידים

טופס פנייה

דרך מרכז שירות וגיוס שלעיל

מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

 טופס פנייה

דרך מרכז שירות וגיוס שלעיל

מדור סטטוס

טופס פניה

דרך מרכז שירות וגיוס שלעיל

מדור רשם

טופס פניה

דרך מרכז שירות וגיוס שלעיל

ארכיב

archives.office@biu.ac.il

03-5318482

לשכת סמנכ"ל לענייני סטודנטים טופס פניה 03-5318275
 

SLA זמני הטיפול בפניות של סטודנטים למדורים שלעיל

שעות פעילות וקבלת קהל במרכז שירות וגיוס (מש"ו)ובכל היחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים

 

בברכה
מנהל הסטודנטים