צור קשר

מנהל הסטודנטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 52900 טלפון - 03-5317000, 9392*, פקס - 03-7384009

ניתן לפנות אלינו בכל בעיה או שאלה. לנוחיותך רשימת נושאים ממויינת והגורם המטפל

סטודנט, לטיפול בפנייתך, יש להזין ת.ז.