יצירת קשר

סטודנטים ומתעניינים שימו לב:

בכל נושא מנהלי שאינו קשור למחלקות האקדמיות יש לפנות באמצעות טופס פניה ישירות למדור המטפל או למרכז שירות וגיוס:

לנוחיותך רשימת נושאים ממוינת והגורם המטפל

ליצירת קשר עם המחלקות האקדמיות

שעות פעילות וקבלת קהל בזום בכל היחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים

 

שם המדור

יצירת קשר

טלפון

שירות בזום

מרכז שירות וגיוס

 

03-5317000 , 9392*

V

מדור שכר לימוד

 טופס פניה V

מדור בחינות

טופס פניה

 

V

המשרד לקבלת תלמידים

טופס פנייה (לא מיועד למתעניינים)

 

V

מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

 טופס פנייה

 

V

מדור סטטוס

טופס פניה

 

V

מדור רשם

טופס פניה

 

V

ארכיב

archives.office@biu.ac.il

03-5318482

 
נציב קבילות הסטודנטים students.services@biu.ac.il 03-5318652  
מדור תמיכה והנגשה negishut.student@biu.ac.il  03-5318491 V
לשכת ראש מנהל הסטודנטים טופס פניה 03-5318275  
 

SLA זמני הטיפול בפניות של סטודנטים למדורים שלעיל

 

 

בברכה
מנהל הסטודנטים