מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות ומטרתו לספק לסטודנט את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך פעילותו האקדמית באוניברסיטה. מנהל הסטודנטים מאגד את המדורים הבאים : המדור לקבלת תלמידים, מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור בחינות, משרד הרשם.