מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות ומטרתו לספק לסטודנט את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך פעילותו האקדמית באוניברסיטה. מנהל הסטודנטים מאגד את המדורים הבאים : המדור לקבלת תלמידים, מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ ), מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור בחינות, משרד הרשם, הארכיב, מדור שמ"ע (שירות ומידע לסטודנט), המשך...
יצירת קשר