מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות ומטרתו לספק לסטודנט את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך פעילותו האקדמית באוניברסיטה. מנהל הסטודנטים מאגד את המדורים הבאים : המדור לקבלת תלמידים, בית ספר ללימודים מתקדמים (תואר שני, הועדה לתלמידי מחקר), מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ ), מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור בחינות, משרד הרשם, הארכיב, מדור שמ"ע (שירות ומידע לסטודנט), המשך...
יצירת קשר