מדור מערכת שעות וחדרים

ראש מדור יפעת גרינשטיין 

המדור עוסק בבקרה על מערכת הקורסים האקדמיים באוניברסיטה ותחזוקתם.
בנוסף המדור עוסק בשיבוץ חדרים לקורסים ולפעילויות אקדמיות ולא אקדמיות באוניברסיטה.

דרכי יצירת קשר - הפניה למדור נעשית דרך מזכירויות המחלקות בלבד.
צוות המדור:
חיותה ברם – רכזת
סיגל אורמן – רכזת

הודיה חנניה – רכזת