מגבלות על רישום לקורסים

  • חובות שכר-לימוד קודמים ו/או אי תשלום שובר התשלום הראשון.
  • הקורס מלא.
  • חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית (חפיפה זו אסורה ע"פ תקנון האוניברסיטה).
  • אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס.
  • שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות הנדרשות על-פי תוכנית הלימודים.
  • הקצאת מכסות בקבוצות מסוימות לאוכלוסיות ספציפיות.
  • לתשומת לבך, בכל מקרה של דחיית בקשה לרישום לקורס - תפרט המערכת את הסיבה לדחייה על המסך.