יעוץ במחלקות

  • בתקופת הרישום לקורסים יעמדו לרשות הסטודנטים  יועצי רישום במחלקות שתפקידם לבצע רישום/שינויים לסטודנטים שאינם יכולים לבצע רישום לקורסים באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית, וכן לסייע לסטודנטים בפתרון בעיות שעלו בזמן הרישום האינטרנטי לקורסים.
 
  • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני (שאינו כלול ביועץ הוירטואלי) יבצעו רישום/שינויים דרך האתר לחובותיהם לתואר הראשון, ויגשו למזכירות המחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את ביצוע הרישום/שינויים שלהם.
 
  • אם ישנם קורסים שברצונך להירשם אליהם בנוסף, מעבר לתוכנית הלימודים שלך, עליך לפנות ליועץ במחלקה המתאימה. ניתן גם לפנות דרך לחצן 'פניות מנהליות' --> 'פניה למזכירות'.