קורסים עודפים

הבקשה להוצאת קורסים עודפים, שאינם חלק מהדרישות לתואר, תוגש אך ורק במעמד הבקשה לסיום הלימודים.

סטודנטים שיש ברשותם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, רשאים לבקש להוציאם מממוצע הציונים פעם אחת בלבד במועד הגשת הבקשה לסיום תואר. בטופס הבקשה לסיום תואר יש לציין את שמות ומספרי הקורסים העודפים.
במידה ויימצא שקורסים אלו אכן עודפים לתואר, הם יוסרו מהממוצע ומספירת נקודות הזכות לתואר ויופיעו בגיליון הציונים של הסטודנטים בטבלה נפרדת: קורסים עודפים. אין אפשרות להסיר קורסים אלו מגיליון הציונים.

בדומה לכך, קורסים עם ציון נכשל/א.צ/ט.נ ושאינם נדרשים לתואר יוסרו מהממוצע ומספירת נקודות הזכות לתואר וגם הם יופיעו בטבלת "קורסים עודפים" מבלי אפשרות להסירם.

אישור לגמול השתלמות

בקשה לאישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות תוגש רק לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר
*
האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה. בתקופות עומס הזמן עשוי להתארך.

ט.ל.ח