יעוץ במחלקות

  • סטודנטים שיכולים לבצע רישום/שינויים ביועץ הוירטואלי לא יוכלו לבוא ליועץ המחלקתי כתחליף לרישום באינטרנט. בתקופת הרישום/השינויים יהיה במחלקות צוות יועצים שתפקידם לבצע רישום/שינויים לסטודנטים שאינם יכולים לבצע רישום לקורסים דרך האתר, וכן לסייע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך היועץ הוירטואלי.
  • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני (שאינו כלול ביועץ הוירטואלי) יבצעו רישום/שינויים דרך האתר לחובותיהם לתואר הראשון, ויגשו למזכירות המחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את ביצוע הרישום/שינויים שלהם.
  • אם ישנם קורסים שברצונך להירשם אליהם בנוסף, מעבר לתוכנית הלימודים שלך, עליך לפנות ליועץ במחלקה המתאימה. ניתן גם לפנות דרך לחצן 'פניות מנהליות' --> 'פניה למזכירות'.