קורסי אנגלית

  • כל סטודנט שנה א' ומעלה שטרם סיים את חובותיו באנגלית חייב להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמה שאליה הגיע.
  • סטודנט שהשתנתה רמתו באנגלית, כתוצאה מלימודים קודמים/מבחן אמי"ר עליו לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה, בנין 1004 חדר 4, עם האישור הרלוונטי על מנת לעדכן את הרמה.