זמני הטיפול בפניות של סטודנטים למדורי מנהל הסטודנטים SLA

שם המדור  הנושא  זמן טיפול  אופן הפניה הערות
תכניות לימודים ומעקב תל"מ אישור שנות לימוד           (עבור שנים קודמות )   עד 3 ימי עבודה טופס פניה  
הפסקת לימודים  עד 5 ימי עבודה פניה מנהלית דרך אינ-בר  
פנייה לוועדת שכ"ל  עד 21 ימי עבודה טופס פניה  
נושאים אחרים   עד 10 ימי עבודה טופס פניה  
קבלת תלמידים בנושא ערעורים  עד 5 ימי עבודה פניה מנהלית דרך אינ-בר  
נושאים אחרים  עד 5 ימי עבודה טופס פניה  
רשם אישור סיום לימודים וקורסים עודפים       
עד 20 ימי עבודה מיום קבלת האישור על סיום חובות שכר הלימוד לאוניברסיטה   בחודשים מרץ-יולי זמן הטיפול מתארך עקב עומס
  פניה מנהלית דרך אינ-בר  
  קורסים עודפים לגמול השתלמות לאחר קבלת התואר       
אישור להתמחות פרט לתזה       
גיליון ציונים בתשלום עד 3 ימי עבודה פניה מנהלית דרך האינ-בר או  
דרך טופס פניה
אישור חוזר לתואר  עד 5 ימי עבודה פניה מנהלית דרך אינ-בר  
אישור השלמה לתזה  עד 10 ימי עבודה פניה מנהלית   
דרך אינ-בר
אישור %80 לתואר ראשון/ שני    פניה מנהלית  
דרך אינ-בר
בחינות כל הנושאים 3 ימי עבודה טופס פניה בתקופת בחינות זמן הטיפול עשוי להתארך
סטטוס פטור והכרה בלמודים קודמים 21 ימי עבודה   מאוגוסט עד נובמבר יתארך זמן הטיפול ל- 30 ימי עבודה
פניה מנהלית
דרך אינ-בר
  מועד מיוחד מעכב תואר ומילואים  10 ימי עבודה פניה מנהלית  
דרך אינ-בר
מועד מיוחד עם נבחני השנה  21 ימי עבודה פניה מנהלית בשירות עצמי דרך אינ-בר
דרך אינ-בר
עבודות באיחור  10 ימי עבודה טופס פניה  
  ארכה באנגלית  15 ימי עבודה טופס פניה  
  חידוש לימודים  15 ימי עבודה פניה מנהלית  
דרך אינ-בר או דרך טופס פניה
  נושאים אחרים 15 ימי עבודה טופס פניה  
  • תאריך עדכון אחרון: 6/03/2023