המדור לקבלת תלמידים

 שם המדור המדור לקבלת תלמידים
ראש המדור גב' קציעה לוי
מרכזת המדור גב' נרקיס בורלא
 מיקום בקמפוס בניין המגדל 307
 כתובת המדור לקבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002
 יצירת קשר ** טופס פנייה (לא מיועד למתעניינים, רק לסטודנטים ומועמדים שרשומים כבר במערכת).

מתעניינים יפנו באמצעות הצעד הראשון ללימודים בבר אילן

סטודנטים מחו"ל יפנו ישירות לביה"ס הבינלאומי

 שעות קבלה זום- קבלת תלמידים, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00
 תיאור של המדור ותפקידו הרשמה וקבלה לתואר ראשון, לרפואה ולימודי תעודה. 
** בנושאים כלליים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס 
 

קבלת תלמידים חדשים

ההרשמה מתבצעת באמצעות האינטרנט.

מאחר שמספר המקומות בפקולטות ובמחלקות השונות על מגמותיהן מוגבל, ואין אפשרות קליטה של כל הנרשמים, עורכת ועדת הקבלה בחירה של המועמדים על פי הישגיהם בלימודים (בגרות, פסיכומטרי ובחינות כניסה מיוחדות בחלק מהמסלולים). כן רשאית הוועדה להחליט על דחיית פניותיהם של מועמדים לפני שהשתתפו בבחינות הכניסה המתאימות.

קבלת תלמידים מאוניברסיטאות אחרות

תלמיד ממוסד אחר המבקש להתקבל להמשך לימודיו לאוניברסיטת בר-אילן עובר תהליך הרשמה וקבלה זהה לזה של תלמיד חדש (מצוין בסעיף 1 לעייל) בנוסף הוא חייב להמציא דוח ציונים רשמי, מקורי ומפורט על כל לימודיו באותו מוסד.
עם קבלתו לאוניברסיטת בר-אילן, יפנה התלמיד למחלקות אליהן התקבל כדי לקבל ייעוץ על ההכרה בקורסים שלמד. האוניברסיטה תכיר בלימודים אלה על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה. האישור הסופי והרשמי יינתן ע"י מדור הסטטוס (ראה מדור סטטוס 3 (א')).
 

החלפת מקצועות לימוד – לתלמידים חדשים/ותיקים

תלמיד חדש/ותיק המבקש לשנות את מקצועות ההתמחות שלו יטופל  ע"י המדור לקבלת תלמידים, את  הפנייה ניתן לבצע באמצעות המידע האישי -אינ-בר.
כללי הפניה והדרישות השונות לביצוע השינוי ראו כאן.