רשם

 

 
 

שם המדור

מדור רשם

ראש המדור

גב' טל-יה פרוינד

כתובת למשלוח דואר

משרד הרשם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900

מיקום בקמפוס

בניין 403, קומה 1

טלפון

9392* 03-5317000   באמצעות מרכז שירות וגיוס

פקס

03-7384444

יצירת קשר

טופס פנייה מדור רשם

שעות קבלה

זום – הרשם בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

משרד הרשם מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט.
סטודנט בשנת הלימודים האחרונה אשר מילא את כל הדרישות האקדמיות לתואר, הגיש את כל העבודות, עמד בהצלחה בכל הבחינות וכל ציוניו מוזנים במערכת, חייב להגיש למשרד הרשם בקשה לסיום לימודים דרך מערכת אינ-בר

חובה על כל סטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות הלימודיות של המחלקות בהן הוא לומד, על פי שנת החוקה הרלוונטית לו (השנה בה התקבל) ולבדוק שאכן ביצע את כל הנדרש ממנו לקבלת התואר.

כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים הקרוב, יש להגיש את הבקשות לסיום לימודים עד לתאריך כד" בניסן תשפ"א, 6 באפריל 2021.

משך הטיפול בבקשות לסיום תואר- 20 ימי עבודה מיום הגעתן למשרד הרשם (בחודשים מרץ-יולי משך הטיפול עשוי להתארך מעבר לזמן זה).
אישורי זכאות לתואר  ותעודות לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי.

 

מידע על טקסי חלוקת תארים תשפ"א יעודכן בהמשך

פניות למשרד הרשם:
* כל הפניות יוגשו דרך מערכת אינ-בר או באמצעות מרכז שירות וגיוס.
* זמן הטיפול בפניות הוא כמפורט בכל אישור. בתקופות עומס משך הטיפול עשוי להתארך.
* תעריפי האישורים מוצגים במערכת אינ-בר

פירוט פניות למדור הרשם:

בקשה לסיום לימודים

סטודנט אשר סיים את חובותיו הכספיים והאקדמיים וכל ציוניו מוזנים במערכת יגיש בקשה לסיום לימודים באמצעות מערכת אינ-בר

בקשה להוצאת קורסים עודפים

הבקשה להוצאת קורסים עודפים שאינם חלק מהדרישות לתואר תוגש אך ורק בסיום הלימודים בצמידות לבקשה לסיום לימודים.

אישור חוזר לתואר

 אישור זכאות הניתן לבוגרים/מוסמכים שקיבלו בעבר אישור זה.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 6 ימי עבודה

דו"ח לימודים (גיליון ציונים)

*מדור הרשם מפיק דו"חות לימודים רשמיים הכוללים ממוצע ציונים לכל מקצוע התמחות בנפרד וממוצע ציונים כללי.
*האישור כרוך בתשלום לבוגרים

* משך הטיפול בבקשה: 3 ימי עבודה
*סטודנט/בוגר/מוסמך אשר למד קורסים במסגרת של שמיעה חופשית זכאי לקבל את דו"ח הלימודים של קורסים אלו ללא תשלום

סטודנטים ובוגרים (משנת 2007)  יפיקו דוח לימודים באופן עצמאי באמצעות מערכת אינ-בר - כרוך בתשלום לבוגרים בלבד.

 

אישור לגמול השתלמות

בקשה לאישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות לאחר קבלת התואר.
* האישור כרוך בתשלום
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה. בתקופות עומס הזמן עשוי להתארך

אישור 80% לתואר

אישור המציין כי הסטודנט סיים 80% מחובות הלימודים לתואר ראשון/שני. האישור ניתן רק לסטודנטים הרשומים בבי"ס לחינוך או לסטודנטים המועסקים במשרד החינוך דרך אופק חדש.
* האישור כרוך בתשלום
* משך הטיפול בבקשה עד 10 ימי עבודה
* אישור 80% לתעודת הוראה הינו בטיפול היחידה להכשרת מורים.

אישור מדרג

אישור מדרג מאשר את מיקומו של הבוגר במחלקה ובמסלול במחזור הבוגרים שבו סיים.
*האישור ניתן לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם החל משנת 2006.
* האישור ניתן לבוגרי קמפוס בר אילן בלבד
*הבקשה תוגש החל מחודש נובמבר
* האישור כרוך בתשלום
* משך הטיפול בבקשה: עד 5 ימי עבודה

אישור השלמה לתיזה

 

 

האישור ניתן למוסמכי תואר שני שלמדו בעבר לתואר במסלול ב' ( בלי תיזה) ואשר מעוניינים בהשלמת התיזה בלבד. במקרה זה יינתן אישור השלמה לתיזה בלבד ללא תעודה.
* משך הטיפול בבקשה: עד 10 ימי עבודה.

אישור להתמחות (אישור סיום הדרישות להתמחות פרט לתיזה)

האישור ניתן לסטודנטים הלומדים במסלול א' (עם תיזה), וזאת בתנאי שסיימו את כל החובות האקדמיים פרט להגשת התיזה והסדירו את נושא התשלום מול מדור שכר לימוד.
* האישור כרוך בתשלום
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה

 

הדרישות לקראת סיום הלימודים לתואר ראשון

 כל סטודנט חייב ללמוד  לפחות 128 נ"ז  ולפי דרישות המחלקה בה הוא לומד, בהתאם לשנה בה  החל  את לימודיו ובהתאם לנדרש בתוכניות חד חוגי, דו חוגי.

. הסטודנט חייב בקורסים כללים  להשלמת מכסת הנ"ז הנדרש לתואר.. הסטודנט חייב ללמוד 20 נ"ז בלימודי יסוד ביהדות. סטודנטים אשר החלו את לימודיהם עד
    שנת תשע"ו (כולל) חייבים ללמוד 28 נ"ז בלימודי יסוד ביהדות . 
. הסטודנט חייב לוודא כי הגיע לרמת הפטור בהבעה עברית לתואר ראשון.. הסטודנט חייב להגיע לרמת הפטור באנגלית בהתבסס על רמת הלימודים שנקבעה לו.
סטודנט מחויב להגיש בקשה רשמית לסיום לימודים על מנת שזכאותו לתואר תיבדק.

*תכנית הלימודים האקדמית נתונה לשינויים. מחובתו של הסטודנט לבדוק את הדרישות בהתאם לתכנית לימודיו כפוף לשנת החוקה.

על הסטודנט לבצע את המטלות בכל הקורסים לרבות סמינריונים עד תאריך פתיחת שנה"ל
העוקבת, על מנת למנוע תשלום תקורה בגובה 10% משכר הלימוד השנתי.

כל הטפסים נמצאים במערכת אינ-בר

ציון מעבר
על הסטודנט לקבל ציון של לפחות 60 בכל הקורסים שבחר למילוי הדרישות (להוציא קורסים שתנאי המעבר בהם הוא מעל 60) כולל קורסים בלימודי יסוד, קורסי אנגלית ללא מתמחים, הבעה עברית וקורסים כלליים.
סטודנט שקיבל ציון 70 ומטה עובר אוטומטית לרשימת הנבחנים של מועד ב'. סטודנט שקיבל ציון 71 ומעלה צריך להרשם לשיפור ציון בהתאם לתנאי הרשמה של מדור בחינות. בכל מקרה הציון האחרון הוא הקובע.
נוהל בחינות מפורט מופיע בנוהל הבחינות.

 

הגשת בקשה לסיום לימודים
סטודנט אשר מילא את כל חובותיו לתואר על פי שנת החוקה הרלוונטית לו וכל ציוניו מוזנים במערכת יגיש בקשה לסיום לימודיו דרך מערכת אינ-בר

הבקשות לסיום לימודים מגיעות בשלב הראשון למדור שכר לימוד. רק לאחר שמדור שכר לימוד מאשר כי הסטודנט הסדיר את חובותיו הכספיים, הבקשות מועברות למדור הרשם לבדיקת חובותיו האקדמיים של הסטודנט. סטודנט הלומד לתואר שני במסלול עם תיזה, בקשתו תועבר במקביל לבדיקת הרשם גם לאישור הספרייה על הגשת התיזה  .
הטיפול בבקשות מתבצע לפי הסדר שבו הן התקבלו במשרד הרשם.
משך הטיפול בבקשות הוא עד 20 ימי עבודה מיום הגעתן למשרד הרשם. בתקופות עומס, משך הטיפול עשוי להתארך מעבר ל-30 ימי עבודה.
משרד הרשם אינו מקדם בקשות מכל סיבה שהיא, שכן זו הדרך היחידה להיות הוגנים כלפי ציבור הסטודנטים.
סטודנט שהגיש בקשה לסיום לימודים, יכול לקבל אישור כי הגיש בקשה לזכאות לתואר וכי בקשתו נמצאת בטיפול.
 הנכם מתבקשים לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב. 

בקשה להוצאת קורסים עודפים
סטודנט אשר יש לו ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, רשאי לבקש להוציאם מממוצע הציונים פעם אחת בלבד במועד הגשת הבקשה לסיום תואר. בטופס הבקשה לסיום תואר יש לציין את שמות ומספרי הקורסים העודפים.
במידה ויימצא שקורסים אלו אכן עודפים לתואר, הם יוסרו מהממוצע ומספירת נקודות הזכות לתואר, אך יופיעו בדו"ח הלימודים של הסטודנט בקטגוריה נפרדת תחת הכותרת:  קורסים עודפים.

במקרה שהסטודנט לא שילם במשך לימודיו את מינימום שכר הלימוד לתואר כמתחייב ע"פ התקנון - מדור תל"מ יבדוק את זכאותו לפטור ממינימום שכר לימוד בגין הכרה בלימודים קודמים, או בגין השתתפותו בקורסי קיץ.  לסטודנט תישלח הודעה על תוצאות הבדיקה. במקרה הצורך, מדור שכ"ל ישלח אל הסטודנט שובר לתשלום אודות יתרת החוב. 

חישוב ממוצע ציונים לתואר
ממוצע הציונים מחושב על ידי מכפלת מספר שעות שקלול בכל קורס בציון שהסטודנט קיבל באותו הקורס. המכפלות מחוברות יחד והתוצאה מחולקת למספר הכולל את שעות השקלול של כל הקורסים כולל קורסים בלימודי יסוד ביהדות בתואר ראשון שלמד הסטודנט.
 

בחישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון  ישתקללו:

כל הקורסים שלמד הסטודנט במהלך לימודיו במסגרת דו חוגי ,חד חוגי וחוג אחרי תואר, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.
קורסים שאינם נ משתקללים בחישוב ממוצע הציונים: 1. אנגלית שפה זרה 2. הבעה עברית 3. קורסים עודפים (סטודנט המבקש להוציא קורסים מחוץ לדוח הלימודים נדרש לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים – קורסים עודפים לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר).
 

בחישוב הממוצע בתואר שני לא יילקחו בחשבון הציונים: 1. קורסים בלימודי יסוד ביהדות 2. אנגלית שפה זרה 3. קורסי השלמה לתואר.

קבלת אישור זכאות לתואר
סטודנט אשר סיים את חובות לימודיו יגיש בקשה לסיום תואר דרך מערכת אינ-בר

לא ניתן לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגשת הבקשה.
היה ועמד בכל הדרישות האקדמיות הנדרשות יקבל אישור זכאות לתואר.
תאריך הזכאות לתואר נקבע על פי המועד שבו מילא את הדרישה האחרונה לתואר :תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת המטלה האחרונה ע"פ דיווח המחלקה למדור בחינות או התאריך בו ניתן הפטור ע"י מדור סטטוס/ ביה"ס ללימודים מתקדמים

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן יהיה לבצע שינויים כדלהלן:
1. שיפור ציון בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.
2. מסלול הלימודים
3. ממוצע הציונים
4. שם משפחה או שם פרטי בתעודת סיום התואר.

*לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה +תואר אקדמי.

*סטודנטים הלומדים בהיקף דו-חוגי יכללו בטקס של המחלקה  אותה בקשו בטופס הבקשה לסיום לימודים, התיעדוף יבוא לידי ביטוי  בסדר  כתיבת המחלקות בתעודת הבוגר/ת.
* אישור הזכאות אינו מהווה הזמנה לטקס חלוקת תארים. ההזמנה לטקס תישלח בדוא"ל בסמוך למועד הטקס.

תרגום תעודות ואישורים לאנגלית

ניתן להזמין אישורים מתורגמים באמצעות מערכת אינ-בר בתשלום באמצעות קוד אישי, מי שאין לו קוד אישי יפנה למוקד הטלפוני 9392* ' 03-5317000 

ציונים לשבח:

הצל"ש נקבע ע"פ הממוצע המוחלט של התואר שהשתקלל. לא מעגלים ממוצע ציונים לצורך קבלת צל"ש.

תואר ראשון: צל"ש  יוענק בתואר ראשון לסטודנטים שלמדו  לפחות 80 נ"ז בקמפוס במסגרת התואר לפי נ"ז  בממוצע.

במסלול המחקרי: ציון התזה ייכלל בממוצע הציונים של מסיימי תואר שני והוא ייקבע על פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כמפורט.
במסלול המשולב- ניתן לקבל הצטיינות בלבד ללא  הצטיינות יתירה

במסלול הישיר לתואר שלישי – אין  צל"ש

להלן שקלול ציוני התיזה וציוני הקורסים בכל פקולטה/מחלקה למתקבלים למסלול המחקרי בשנת הלימודים תשע"ט ואילך:

פקולטה

 מחלקה

% עבודת המחקר

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

 

50%

50%

מדעי הרוח

 

50%

50%

משפטים

 

50%

50%

מדעי החברה

עבודה סוציאלית

60%

40%

 

גאוגרפיה

75%

25%

 

מדעי המדינה

50%

50%

 

תקשורת

50%

50%

 

פסיכולוגיה

50%

50%

 

סוציולוגיה

50%

50%

 

ניהול

50%

50%

 

חינוך

50%

50%

 

קרימינולוגיה

50%

50%

 

כלכלה

50%

50%

 

מנהל עסקים

50%

50%

מדעים מדויקים

 

75%

25%

הנדסה

 

50%

50%

מדעי החיים

 

75%

25%

לימודי פרשנות ותרבות

 

50%

50%

מדעי המוח

 

75%

25%

לימודי מגדר

 

50%

50%

מדע, טכנולוגיה וחברה

 

50%

50%

ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

50%

50%

 

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות  למסיימי תשפ"א שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשפ"א:

תואר ראשון

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה

יהדות, רוח, חברה, מדויקים, חיים, בין תחומי , הנדסה, רב תחומי

91

96

משפטים

89

93

 

תואר שני

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד(

יהדות, רוח, חברה, בין תחומי

92

96

משפטים

89

94

 מדויקים, מדעי החיים, הנדסה

93

97