מדור רשם

שם המדור

מדור רשם

ראש המדור

גב' טל-יה פרוינד

כתובת למשלוח דואר

מדור הרשם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900

מיקום בקמפוס

בניין 403, קומה 1

יצירת קשר

טופס פנייה מדור רשם 

שעות קבלה

זום – הרשם בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

מדור הרשם מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט/ית. 
סטודנט/ית בשנת הלימודים האחרונה - אשר מילא/ה את כל הדרישות האקדמיות לתואר, הגיש/ה את כל העבודות, עמד/ה בהצלחה בכל הבחינות וכל ציוניו/ה מוזנים במערכת - חייב/ת להגיש למדור הרשם בקשה לסיום לימודיו/ה באמצעות מערכת אינ-בר.

חובה על כל סטודנט/ית לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות הלימודיות של המחלקות בהן הוא/היא לומד/ת, על-פי שנת החוקה הרלוונטית לו/ה (השנה בה התקבל) ולבדוק שאכן ביצע/ה את כל הנדרש לקבלת התואר.

כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים הקרוב, יש להגיש את הבקשות לסיום לימודים עד לתאריך י"ב בניסן תשפ"ג, 3 באפריל 2023.

משך הטיפול בבקשות לסיום התואר הוא עד 20 ימי עבודה מיום הגעתן למדור הרשם (בחודשים אפריל-יולי משך הטיפול עשוי להתארך מעבר לזמן זה).
אישורי זכאות לתואר ותעודות לא יישלחו לסטודנטים/ות שיש להם/ן חוב כספי.

האוניברסיטה רשאית לשנות את אחוזי שקלול התזה והצל"שים בהתאם לשיקול דעתה האקדמי. 

פניות למדור הרשם:

* כל הפניות יוגשו באמצעות מערכת אינ-בר
* זמן הטיפול בפניות הוא כמפורט בכל אישור. בתקופות עומס משך הטיפול עשוי להתארך.
* תעריפי האישורים מוצגים במערכת אינ-בר.

פירוט פניות למדור הרשם:

בקשה לסיום לימודים

סטודנט/ית אשר סיימ/ה את החובות הכספיים והאקדמיים וכל הציונים מוזנים במערכת, יגיש/תגיש בקשה לסיום לימודים באמצעות מערכת אינ-בר.

בקשה להוצאת קורסים עודפים

הבקשה להוצאת קורסים עודפים, שאינם חלק מהדרישות לתואר, תוגש אך ורק במעמד הבקשה לסיום הלימודים. 

אישור חוזר לתואר

 אישור זכאות הניתן למסיימים/ות שקיבלו בעבר אישור זכאות לתואר. 
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 6 ימי עבודה.

גיליון ציונים 

*מדור הרשם מפיק דו"חות לימודים רשמיים, הכוללים ממוצע ציונים לכל מקצוע התמחות בנפרד וממוצע ציונים כללי.
*האישור כרוך בתשלום לבוגרים.

*סטודנטים, בוגרים משנת 2007 יכולים להפיק גיליון ציונים באופן עצמאי באמצעות מערכת אינ-בר לבוגרים - כרוך בתשלום.

*סטודנט/בוגר/מוסמך אשר למדו קורסים במסגרת של שמיעה חופשית, זכאים לקבל את דו"ח הלימודים של קורסים אלו ללא תשלום.

 

אישור לגמול השתלמות

בקשה לאישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות תוגש רק לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר. 
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה. בתקופות עומס הזמן עשוי להתארך.

אישור סיום 80% מהתואר לתלמידי חינוך בלבד

האישור ניתן רק לסטודנט/ית הרשומ/ה בפקולטה לחינוך או לסטודנט/ית  המועסק/ת במשרד החינוך דרך "אופק חדש". אישור המציין כי הסטודנט/ית סיימ/ה 80% מחובות הלימודים לתואר ראשון/שני.
* האישור כרוך בתשלום. 

במידה ונמצא שלסטודנט/ית אין בפועל 80% מהתואר הראשון לא יתקבל החזר כספי עבור הפנייה. 


* משך הטיפול בבקשה עד 10 ימי עבודה.
* אישור 80% לתעודת הוראה הינו בטיפול היחידה להכשרת מורים בפקולטה לחינוך. 

אישור מדרג

אישור מדרג מאשר את מיקומו של הבוגר/ת במחלקה ובמסלול במחזור הבוגרים שבו סיימ/ה.

 

*האישור ניתן לסטודנט/ית שצבר/ה לפחות 40 נק"ז בממוצע לתואר (ללא פטורים וללא ציון מילולי עובר).
* הבקשה תוגש החל מחודש נובמבר למקבלי הטקסים באותה שנה. 

* מדרג זמני ניתן לסטודנטים החל מחודש מאי לבוגרים ומוסמכים שקיבלו אישור זכאות. 
* האישור אינו כרוך בתשלום.
* אישור המדרג ניתן לתלמידי קמפוס בר אילן בלבד והחל משנת תשס"ו, 2006. 

אישור השלמה לתזה

האישור ניתן למוסמכי/ות תואר שני שסיימו לימודיהם בעבר לתואר במסלול בלי תזה, אשר מעוניינים/ות בהשלמת התזה בלבד.

יינתן אישור השלמה לתזה בלבד ללא תעודה.
* משך הטיפול בבקשה: עד 10 ימי עבודה.

אישור להתמחות (אישור סיום הדרישות להתמחות פרט לתזה)

האישור ניתן לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה וזאת בתנאי שסיימו את כל החובות האקדמיים פרט להגשת התזה. 
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה.

 

הדרישות לקראת סיום הלימודים לתואר ראשון

סטודנטים/יות שהשלימו את הדרישות האקדמיות והכספיות לתואר וכל הציונים מוזנים במערכת האינ-בר חייבים להגיש בקשה רשמית לסיום לימודים.

* תוכנית הלימודים האקדמית נתונה לשינויים. מחובתם של הסטודנטים לבדוק את הדרישות בהתאם לתוכנית לימודיהם כפוף לשנת החוקה.

על הסטודנטים לבצע את המטלות בכל הקורסים, לרבות סמינריונים, עד תאריך פתיחת שנה"ל העוקבת, זאת כדי  למנוע תשלום תקורה בגובה 10% משכר הלימוד השנתי.

כל הטפסים נמצאים במערכת אינ-בר

ציון מעבר
על הסטודנטים לקבל ציון של לפחות 60 בכל הקורסים שבחרו למילוי הדרישות (להוציא קורסים שתנאי המעבר בהם הוא מעל 60), כולל קורסים בלימודי יסוד, קורסי אנגלית ללא מתמחים, הבעה עברית וקורסים כלליים.
לידיעתכם/ן, הציון האחרון הוא הקובע.
נוהל  מפורט מופיע באתר מדור בחינות.

הגשת בקשה לסיום לימודים


סטודנטים/ות אשר מילאו את כל חובותיהם/ן לתואר על-פי שנת החוקה הרלוונטית להם, וכל ציוניהם/ן מוזנים במערכת, יגישו בקשה לסיום לימודיהם דרך מערכת אינ-בר.

הבקשות לסיום לימודים מגיעות בשלב הראשון למדור שכר לימוד. רק לאחר שמדור שכר לימוד מאשר כי הוסדרו החובות הכספיים, מועברות הבקשות למדור הרשם לבדיקת חובותיו האקדמיים של הסטודנט/ית. סטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר שני במסלול עם תזה, לידיעתכם/ן, הבקשות תועברנה לאישור הספרייה במקביל לבדיקת מדור הרשם. 
הטיפול בבקשות מתבצע בהתאם לסדר שבו הן התקבלו במדור הרשם.
משך הטיפול בבקשות הוא עד 20 ימי עבודה מיום הגעתן למדור הרשם. בתקופות עומס, משך הטיפול עשוי להתארך. 
מדור  הרשם אינו מקדם בקשות מכל סיבה שהיא, שכן זו הדרך היחידה להיות הוגנים כלפי ציבור הסטודנטים.
סטודנטים/ות שהגישו בקשה לסיום לימודים, מקבלים/ות הודעה כי  הגישו בקשה לזכאות לתואר ובקשתם נמצאת בטיפול.
הנכם/ן מתבקשים/ות לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב. 

בקשה להוצאת קורסים עודפים


סטודנטים/ות שיש ברשותם/ן  ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, רשאים/יות לבקש להוציאם מממוצע הציונים פעם אחת בלבד במועד הגשת הבקשה לסיום תואר. בטופס הבקשה לסיום תואר יש לציין את שמות ומספרי הקורסים העודפים.
במידה ויימצא שקורסים אלו אכן עודפים לתואר, הם יוסרו מהממוצע ומספירת נקודות הזכות לתואר, אך יופיעו בגיליון הציונים  של הסטודנט/ית בקטגוריה נפרדת:  קורסים עודפים.

חישוב ממוצע ציונים לתואר

ממוצע הציונים מחושב על-ידי מכפלת מספר שעות שקלול בכל קורס בציון שהסטודנט/ית קיבל/ה באותו הקורס. המכפלות מחוברות יחד והתוצאה מחולקת למספר הכולל את שעות השקלול של כל הקורסים, כולל קורסים בלימודי יסוד ביהדות בתואר ראשון שלמדו הסטודנטים/ות.

בחישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון ישתקללו:

כל הקורסים שלמד/ה הסטודנט/ית במהלך לימודיו/ה במסגרת דו חוגי, חד חוגי וחוג אחר תואר, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.
קורסים שאינם משתקללים בחישוב ממוצע הציונים: 1. אנגלית שפה זרה 2. הבעה עברית 3. קורסים עודפים (סטודנטים/ות המבקשים/ות להוציא קורסים מחוץ לגיליון הציונים, נדרשים/ות לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים– קורסים עודפים לא ישתקללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר אך יופיעו בגיליון הציונים).

בחישוב הממוצע בתואר שני לא יילקחו בחשבון הציונים: 1. קורסים בלימודי יסוד ביהדות 2. אנגלית שפה זרה 3. קורסי השלמה לתואר.

קבלת אישור זכאות לתואר

סטודנטים אשר סיימו את חובות לימודיהם יגישו בקשה לסיום תואר דרך מערכת אינ-בר.

אישור זכאות ניתן לקבל רק לאחר הגשת בקשה לסיום לימודים ויינתן לסטודנטים/ות אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות הנדרשות. 
תאריך הזכאות לתואר נקבע על-פי המועד שבו מילאו את הדרישה האחרונה לתואר: תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת המטלה האחרונה על-פי דיווח המחלקה למדור בחינות  או התאריך בו ניתן הפטור על-ידי מדור סטטוס/ביה"ס ללימודים מתקדמים.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן יהיה לבצע שינויים כדלהלן:
1. שיפור ציון בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.
2. מסלול הלימודים.
3. ממוצע הציונים.
4. שם משפחה/שם פרטי בתעודת סיום התואר.

*לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה + תואר אקדמי.

* סטודנטים/ות  הלומדים/ות  בהיקף דו חוגי ייכללו בטקס של המחלקה אותה ביקשו בטופס הבקשה לסיום לימודים, התיעדוף יבוא לידי ביטוי בסדר כתיבת המחלקות בתעודת הבוגר/ת.
* אישור הזכאות אינו מהווה הזמנה לטקס חלוקת תארים. ההזמנה לטקס תישלח לזכאים/ות לכתובת הדוא"ל בסמוך למועד הטקס.

תרגום תעודות ואישורים לאנגלית

ניתן להזמין אישורים מתורגמים באמצעות מערכת אינ-בר בתשלום באמצעות קוד אישי, מי שאין לו קוד אישי יפנה למוקד הטלפוני 9392* ,03-5317000.

ציונים לשבח

הצל"ש נקבע על-פי הממוצע המוחלט של התואר שהשתקלל. לא מעגלים ממוצע ציונים לצורך קבלת צל"ש. 

תואר ראשון: צל"ש יוענק בתואר ראשון לסטודנטים שלמדו לפחות 80 נ"ז (40 נק"ז) בקמפוס במסגרת התואר לפי נ"ז בממוצע.

הצל"ש ייקבע לפי שנת קבלת תעודת התואר (שנת החיתום). 

 

במסלול המחקרי: ציון התזה ייכלל בממוצע הציונים של מסיימי/ות תואר שני, והוא ייקבע על-פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כמפורט.
במסלול המשולב- ניתן לקבל הצטיינות בלבד ללא הצטיינות יתרה.

במסלול הישיר לתואר שלישי – אין  צל"ש. 

להלן שקלול ציוני התיזה וציוני הקורסים בכל פקולטה/מחלקה למתקבלים למסלול המחקרי בשנת הלימודים תשע"ט ואילך:

פקולטה

 מחלקה

% עבודת המחקר

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

 

50%

50%

מדעי הרוח

 

50%

50%

משפטים

 

50%

50%

מדעי החברה

עבודה סוציאלית

60%

40%

 

גיאוגרפיה

75%

25%

 

מדעי המדינה

50%

50%

 

תקשורת

50%

50%

 

פסיכולוגיה

50%

50%

 

סוציולוגיה

50%

50%

 

ניהול

50%

50%

 

חינוך

50%

50%

 

קרימינולוגיה

50%

50%

 

כלכלה

50%

50%

 

מנהל עסקים

50%

50%

מדעים מדויקים

 

75%

25%

הנדסה

 

50%

50%

מדעי החיים

 

75%

25%

לימודי פרשנות ותרבות

 

50%

50%

מדעי המוח

 

75%

25%

לימודי מגדר

 

50%

50%

מדע, טכנולוגיה וחברה

 

50%

50%

ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

50%

50%

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות למשתתפי הטקסים תשפ"א - תשפ"ב בלבד: 

תואר ראשון
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה
יהדות, רוח, חברה, מדויקים, חיים, בין-תחומי, הנדסה, רב תחומי 91 96
משפטים 89 93
תואר שני
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד)
יהדות, רוח, חברה, בין-תחומי 92 96
משפטים 89 94
 מדויקים, מדעי החיים, הנדסה 93 97

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות למשתתפי הטקסים תשפ"ג - תשפ"ד :

תואר ראשון
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה
יהדות, רוח, חברה, חינוך, מדויקים, החיים, בין-תחומיים  92 97
משפטים, הנדסה 90 94
תואר שני
פקולטות  הצטיינות הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד)
חברה, חינוך  93 96
יהדות,רוח, מדעי החיים, בין -תחומיים 94 97
מדעי הרפואה  94 97
משפטים 90 94
הנדסה, מדויקים  95 98

 

**הצל"ש ייקבע לפי שנת קבלת תעודת התואר (שנת החיתום). 

ט.ל.ח