רשם

 

 
 

שם המדור

מדור רשם

ראש המדור

גב' טל-יה פרוינד

כתובת למשלוח דואר

משרד הרשם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900

מיקום בקמפוס

בניין 403, קומה 1

טלפון

9392* 03-5317000   באמצעות מרכז שירות וגיוס

פקס

03-7384444

יצירת קשר

טופס פנייה מדור רשם

שעות קבלה

זום – הרשם בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

משרד הרשם מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט.
סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה - אשר מילאו את כל הדרישות האקדמיות לתואר, הגישו את כל העבודות, עמדו בהצלחה בכל הבחינות וכל ציוניהם מוזנים במערכת - חייבים להגיש למשרד הרשם בקשה לסיום לימודיהם דרך מערכת אינ-בר.

חובה על כל סטודנט/ית לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות הלימודיות של המחלקות בהן הם לומדים, על-פי שנת החוקה הרלוונטית לו (השנה בה התקבל), ולבדוק שאכן ביצעו את כל הנדרש לקבלת התואר.

כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים הקרוב, יש להגיש את הבקשות לסיום לימודים עד לתאריך ט' בניסן תשפ"ב, 10 באפריל 2022.

משך הטיפול בבקשות לסיום התואר הוא 20 ימי עבודה מיום הגעתן למשרד הרשם (בחודשים מרץ-יולי משך הטיפול עשוי להתארך מעבר לזמן זה).
אישורי זכאות לתואר ותעודות לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי.

 

מידע על טקסי חלוקת תארים תשפ"ב יעודכן בהמשך.

פניות למשרד הרשם:


* כל הפניות יוגשו דרך מערכת אינ-בר או באמצעות מרכז שירות וגיוס.
* זמן הטיפול בפניות הוא כמפורט בכל אישור. בתקופות עומס משך הטיפול עשוי להתארך.
* תעריפי האישורים מוצגים במערכת אינ-בר.

פירוט פניות למדור הרשם:

בקשה לסיום לימודים

סטודנטים אשר סיימו את חובותיהם הכספיים והאקדמיים וכל ציוניהם מוזנים במערכת, יגישו בקשה לסיום לימודים באמצעות מערכת אינ-בר.

בקשה להוצאת קורסים עודפים

הבקשה להוצאת קורסים עודפים, שאינם חלק מהדרישות לתואר, תוגש אך ורק בסיום הלימודים בצמוד לבקשה לסיום לימודים.

אישור חוזר לתואר

 אישור זכאות הניתן לבוגרים/מוסמכים שקיבלו בעבר אישור זה.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 6 ימי עבודה.

דו"ח לימודים (גיליון ציונים)

*מדור הרשם מפיק דו"חות לימודים רשמיים, הכוללים ממוצע ציונים לכל מקצוע התמחות בנפרד וממוצע ציונים כללי.
*האישור כרוך בתשלום לבוגרים.

* משך הטיפול בבקשה: 3 ימי עבודה
* סטודנט/בוגר/מוסמך אשר למדו קורסים במסגרת של שמיעה חופשית, זכאים לקבל את דו"ח הלימודים של קורסים אלו ללא תשלום.

סטודנטים ובוגרים (משנת 2007) יפיקו דו"ח לימודים באופן עצמאי באמצעות מערכת אינ-בר לבוגרים - כרוך בתשלום.

 

אישור לגמול השתלמות

בקשה לאישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות לאחר קבלת התואר.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה. בתקופות עומס הזמן עשוי להתארך.

אישור 80% לתואר

אישור המציין כי הסטודנטים סיימו 80% מחובות הלימודים לתואר ראשון/שני. האישור ניתן רק לסטודנטים הרשומים בבי"ס לחינוך או לסטודנטים המועסקים במשרד החינוך דרך אופק חדש.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה עד 10 ימי עבודה.
* אישור 80% לתעודת הוראה הינו בטיפול היחידה להכשרת מורים.

אישור מדרג

אישור מדרג מאשר את מיקומו של הבוגר במחלקה ובמסלול במחזור הבוגרים שבו סיים.
* האישור ניתן לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם החל משנת 2006.
* האישור ניתן לבוגרי קמפוס בר אילן בלבד.
* הבקשה תוגש החל מחודש נובמבר.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 5 ימי עבודה.

אישור השלמה לתזה

 

 

האישור ניתן למוסמכי תואר שני שלמדו בעבר לתואר במסלול ב' ( בלי תזה), ואשר מעוניינים בהשלמת התזה בלבד. במקרה זה יינתן אישור השלמה לתזה בלבד ללא תעודה.
* משך הטיפול בבקשה: עד 10 ימי עבודה.

אישור להתמחות (אישור סיום הדרישות להתמחות פרט לתזה)

האישור ניתן לסטודנטים הלומדים במסלול א' (עם תזה), וזאת בתנאי שסיימו את כל החובות האקדמיים פרט להגשת התזה, והסדירו את נושא התשלום מול מדור שכר לימוד.
* האישור כרוך בתשלום.
* משך הטיפול בבקשה: עד 20 ימי עבודה.

 

הדרישות לקראת סיום הלימודים לתואר ראשון

 כל הסטודנטים חייבים ללמוד לפחות 128 נ"ז  ולפי דרישות המחלקה בה הם לומדים, בהתאם לשנה בה החלו את לימודיהם ובהתאם לנדרש בתוכניות חד חוגי, דו חוגי.

הסטודנטים חייבים בקורסים כלליים להשלמת מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר. הסטודנטים חייבים ללמוד 20 נ"ז בלימודי יסוד ביהדות. סטודנטים אשר החלו את לימודיהם עד שנת תשע"ו (כולל) חייבים ללמוד 28 נ"ז בלימודי יסוד ביהדות. 
הסטודנטים חייבים לוודא כי הגיעו לרמת הפטור בהבעה עברית לתואר ראשוןהסטודנטים חייבים להגיע לרמת הפטור באנגלית בהתבסס על רמת הלימודים שנקבעה לו.

כדי שזכאות לתואר תיבדק -  חייבים הסטודנטים להגיש בקשה רשמית לסיום לימודים.

* תוכנית הלימודים האקדמית נתונה לשינויים. מחובתם של הסטודנטים לבדוק את הדרישות בהתאם לתוכנית לימודיהם כפוף לשנת החוקה.

על הסטודנטים לבצע את המטלות בכל הקורסים, לרבות סמינריונים, עד תאריך פתיחת שנה"ל העוקבת, זאת כדי  למנוע תשלום תקורה בגובה 10% משכר הלימוד השנתי.

כל הטפסים נמצאים במערכת אינ-בר

ציון מעבר
על הסטודנטים לקבל ציון של לפחות 60 בכל הקורסים שבחרו למילוי הדרישות (להוציא קורסים שתנאי המעבר בהם הוא מעל 60), כולל קורסים בלימודי יסוד, קורסי אנגלית ללא מתמחים, הבעה עברית וקורסים כלליים.
סטודנטים שקיבלו ציון 70 ומטה עוברים אוטומטית לרשימת הנבחנים של מועד ב'. סטודנטים שקיבלו ציון 71 ומעלה צריכים להירשם לשיפור ציון בהתאם לתנאי ההרשמה של מדור בחינות. בכל מקרה הציון האחרון הוא הקובע.
נוהל בחינות מפורט מופיע בנוהל הבחינות.

 

הגשת בקשה לסיום לימודים
סטודנטים אשר מילאו את כל חובותיהם לתואר על-פי שנת החוקה הרלוונטית להם, וכל ציוניהם מוזנים במערכת, יגישו בקשה לסיום לימודיהם דרך מערכת אינ-בר.

הבקשות לסיום לימודים מגיעות בשלב הראשון למדור שכר לימוד. רק לאחר שמדור שכר לימוד מאשר כי הסדיר הסטודנט  את חובותיו הכספיים, מועברות הבקשות למדור הרשם לבדיקת חובותיו האקדמיים של הסטודנט. סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול עם תזה, תועבר בקשתם במקביל לבדיקת הרשם גם לאישור הספרייה על הגשת התזה.
הטיפול בבקשות מתבצע בהתאם לסדר שבו הן התקבלו במשרד הרשם.
משך הטיפול בבקשות הוא עד 20 ימי עבודה מיום הגעתן למשרד הרשם. בתקופות עומס, משך הטיפול עשוי להתארך מעבר ל-30 ימי עבודה.
משרד הרשם אינו מקדם בקשות מכל סיבה שהיא, שכן זו הדרך היחידה להיות הוגנים כלפי ציבור הסטודנטים.
סטודנטים שהגישו בקשה לסיום לימודים, יכולים לקבל אישור כי הגישו בקשה לזכאות לתואר ובקשתם נמצאת בטיפול.
הנכם מתבקשים לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב. 

בקשה להוצאת קורסים עודפים
סטודנטים אשר להם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, רשאים לבקש להוציאם מממוצע הציונים פעם אחת בלבד במועד הגשת הבקשה לסיום תואר. בטופס הבקשה לסיום תואר יש לציין את שמות ומספרי הקורסים העודפים.
במידה ויימצא שקורסים אלו אכן עודפים לתואר, הם יוסרו מהממוצע ומספירת נקודות הזכות לתואר, אך יופיעו בדו"ח הלימודים של הסטודנט בקטגוריה נפרדת תחת הכותרת: קורסים עודפים.

והיה ובמהלך הלימודים לא שולם מינימום שכר הלימוד כמתחייב על-פי התקנון - יבדוק מדור תל"מ את זכאות הסטודנטים לפטור ממינימום שכר לימוד בגין הכרה בלימודים קודמים, או בגין השתתפות בקורסי קיץ. לסטודנטים תישלח הודעה על תוצאות הבדיקה. במקרה הצורך, מדור שכ"ל ישלח אל הסטודנטים שובר לתשלום יתרת החוב. 

חישוב ממוצע ציונים לתואר
ממוצע הציונים מחושב על-ידי מכפלת מספר שעות שקלול בכל קורס בציון שהסטודנט קיבל באותו הקורס. המכפלות מחוברות יחד והתוצאה מחולקת למספר הכולל את שעות השקלול של כל הקורסים, כולל קורסים בלימודי יסוד ביהדות בתואר ראשון שלמדו הסטודנטים.
 

בחישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון ישתקללו:

כל הקורסים שלמד הסטודנט במהלך לימודיו במסגרת דו חוגי, חד חוגי וחוג אחרי תואר, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.
קורסים שאינם משתקללים בחישוב ממוצע הציונים: 1. אנגלית שפה זרה 2. הבעה עברית 3. קורסים עודפים (סטודנטים המבקשים להוציא קורסים מחוץ לדו"ח הלימודים, נדרשים לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים– קורסים עודפים לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר).
 

בחישוב הממוצע בתואר שני לא יילקחו בחשבון הציונים: 1. קורסים בלימודי יסוד ביהדות 2. אנגלית שפה זרה 3. קורסי השלמה לתואר.

קבלת אישור זכאות לתואר
סטודנטים אשר סיימו את חובות לימודיהם יגישו בקשה לסיום תואר דרך מערכת אינ-בר.

לא ניתן לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגשת הבקשה.
היה ועמדו הסטודנטים בכל הדרישות האקדמיות הנדרשות, יקבלו אישור זכאות לתואר.
תאריך הזכאות לתואר נקבע על-פי המועד שבו מילאו את הדרישה האחרונה לתואר: תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת המטלה האחרונה על-פי דיווח המחלקה למדור בחינות, או התאריך בו ניתן הפטור על-ידי מדור סטטוס/ביה"ס ללימודים מתקדמים.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן יהיה לבצע שינויים כדלהלן:
1. שיפור ציון בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.
2. מסלול הלימודים.
3. ממוצע הציונים.
4. שם משפחה או שם פרטי בתעודת סיום התואר.

*לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה + תואר אקדמי.

* סטודנטים הלומדים בהיקף דו חוגי ייכללו בטקס של המחלקה אותה ביקשו בטופס הבקשה לסיום לימודים, התיעדוף יבוא לידי ביטוי בסדר כתיבת המחלקות בתעודת הבוגר/ת.
* אישור הזכאות אינו מהווה הזמנה לטקס חלוקת תארים. ההזמנה לטקס תישלח בדוא"ל בסמוך למועד הטקס.

תרגום תעודות ואישורים לאנגלית

ניתן להזמין אישורים מתורגמים באמצעות מערכת אינ-בר בתשלום באמצעות קוד אישי, מי שאין לו קוד אישי יפנה למוקד הטלפוני 9392* ,03-5317000.

ציונים לשבח:

הצל"ש נקבע על-פי הממוצע המוחלט של התואר שהשתקלל. לא מעגלים ממוצע ציונים לצורך קבלת צל"ש.

תואר ראשון: צל"ש יוענק בתואר ראשון לסטודנטים שלמדו לפחות 80 נ"ז בקמפוס במסגרת התואר לפי נ"ז בממוצע.

במסלול המחקרי: ציון התזה ייכלל בממוצע הציונים של מסיימי תואר שני, והוא ייקבע על-פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כמפורט.
במסלול המשולב- ניתן לקבל הצטיינות בלבד ללא הצטיינות יתרה.

במסלול הישיר לתואר שלישי – אין  צל"ש. 

להלן שקלול ציוני התיזה וציוני הקורסים בכל פקולטה/מחלקה למתקבלים למסלול המחקרי בשנת הלימודים תשע"ט ואילך:

פקולטה

 מחלקה

% עבודת המחקר

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

 

50%

50%

מדעי הרוח

 

50%

50%

משפטים

 

50%

50%

מדעי החברה

עבודה סוציאלית

60%

40%

 

גיאוגרפיה

75%

25%

 

מדעי המדינה

50%

50%

 

תקשורת

50%

50%

 

פסיכולוגיה

50%

50%

 

סוציולוגיה

50%

50%

 

ניהול

50%

50%

 

חינוך

50%

50%

 

קרימינולוגיה

50%

50%

 

כלכלה

50%

50%

 

מנהל עסקים

50%

50%

מדעים מדויקים

 

75%

25%

הנדסה

 

50%

50%

מדעי החיים

 

75%

25%

לימודי פרשנות ותרבות

 

50%

50%

מדעי המוח

 

75%

25%

לימודי מגדר

 

50%

50%

מדע, טכנולוגיה וחברה

 

50%

50%

ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

50%

50%

 

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות למסיימי תשפ"א שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשפ"א:

תואר ראשון

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה

יהדות, רוח, חברה, מדויקים, חיים, בין-תחומי, הנדסה, רב תחומי

91

96

משפטים

89

93

 

תואר שני

פקולטות

הצטיינות

הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד(

יהדות, רוח, חברה, בין-תחומי

92

96

משפטים

89

94

 מדויקים, מדעי החיים, הנדסה

93

97