מדור בחינות

המדור מדור בחינות
ראש המדור גב' אודליה עזאני
מיקום בקמפוס אזור 502 מבנה מספר 1
טלפון לסטודנטים 03-5317000, 9392*  שלוחה 1 – לתמיכה במבחני תומקס בלבד
יצירת קשר  טופס פנייה
שעות קבלה

זום – בחינות, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

המדור עוסק בתכנון וארגון מערך הבחינות החל משלב בניית לוח המבחנים ועד פרסום הציונים, תוך שמירה על טוהר הבחינות וכללי התנהגות נאותה בעת הבחינה.

 

 

הודעות ועדכונים

הנחיות לבחינות מרחוק במערכת תומקס 2023 

חובת התקנת אפליקציה לטלפון הנייד כמצלמה שנייה בתומקס

מענה טלפוני לתמיכה בבחינות תומקס:
בכל הימים בהם מתקיימות בחינות במערכת תומקס, המוקד הטלפוני ייפתח שעה לפני תחילת מועד הבחינה. מספר טלפון 9392*

פרסום מועדי הבחינות

לוח הבחינות נבנה ע"י המחלקות בשיתוף מדור בחינות.

בכל שנה, תאריכי בחינות מתפרסמים כשבוע לפני רישום הקורסים בקיץ ותקופות השינויים ונתונים לשינוי דרך המחלקות כמפורט להלן:

 • תאריכי הבחינות של סמסטר א' ותאריכי הבחינות של הקורסים השנתיים יפורסמו שבוע לפני תחילת הרישום האינטרנטי לקורסים במהלך הקיץ. תאריכי הבחינות של קורסים שמתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו שבוע לפני מועד השינויים והרישום הנוסף לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב'. פרסומים אלה נתונים לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 • ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 80% ממשתתפי הקורס למשך שלושה שבועות בלבד מתום תקופת השינויים ברישום לקורסים. לוח זה הינו סופי.
 • לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים בלבד ולפי בקשת המחלקות, יתאפשרו שינויים אך ורק בהסכמה של 100% ממשתתפי הקורס. שינויים יתבצעו עד שלושה שבועות לפני תום סמסטר. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים.
 • יובהר כי במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי גם בתאריך של מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
 • ניתן להגיש בקשות לשינויים אך ורק באמצעות המחלקה, שתדאג להעביר אותן למדור בחינות. לא תתקבלנה בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם.
 • בתום תקופת השינויים, מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים במערכת אינ-בר.
 • חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים באינ-בר בלבד.
 • יובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ללא צורך בהסכמת הסטודנטים, עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.
 • הודעה על מיקום בחינה תשלח לסטודנט במייל ותופיע במערכת אינ-בר. בכל מקרה של אי קבלת מיקום בחינה במייל – חובתו של הסטודנט להתעדכן יומיים מראש במיקום הבחינה.

בחינות מרובות משתתפים

מועדי בחינת מיון באנגלית והבעה עברית מפורסמים באתר מנהל הסטודנטים.  בבחינות אלה אין צורך להציג כרטיס נבחן. פרטים נוספים מופיעים באתר של כל מחלקה.

זכאות להיכנס לבחינות

סטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות אליהן הוא רשום במערכת אינ-בר. חובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שהינו רשום כנדרש לכל הקורסים ולקבוצות הקורסים ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות למחלקה בה הוא לומד.

הכניסה לבחינה תתבצע עם הצגת תעודה מזהה עם תמונה בלבד. ניתן להיכנס לבחינה עד חצי שעה מתחילת שעת הבחינה.
סטודנט רשאי להיבחן רק אם שילם את כל חובותיו.  ניתן לראות מצב חשבון מעודכן באינ-בר.

בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות פרונטליות (כלומר, שאינן בחינות מקוונות) באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, יירשם באמצעות מערכת אינ-בר החל מ-17 ימים לפני מועד הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה.

לאחר ההרשמה, מומלץ לשלוח מייל למרצה ולעדכנו.

הבחינות החופפות מתקיימות בבניין 605 – כיתה 61. הבחינות שיקבעו למשמרת שלישית ורביעית, יוקדמו בשעתיים.

בחינות שנקבעו לשעה 16:00, תתחלנה בשעה 14:00 בכיתות הבחינות החופפות.

בחינות שנקבעו לשעה 18:00, תתחלנה  בשעה 16:00.

סטודנטים שיחזרו בהם ויחליטו להשתתף רק בבחינה אחת, יוכלו לצאת מהכיתה רק לאחר  חצי שעה מתחילת מועד הבחינה הרשמי.

בבחינות מקוונות לא ניתן להיבחן בבחינות חופפות המתקיימות באותו יום ובאותה שעה.

ניתן לגשת לבחינה אחת במועד א' ולבחינה שניה במועד ב' ובמידת הצורך להגיש בקשה למועד מיוחד למדור סטטוס / וועדה לתארים מתקדמים.

שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

 • סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם.
   
 • סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר תחת עמודה רישום למועד.
  ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 7 ימים לפני הבחינה. לאחר סגירת ההרשמה אפשר להירשם אצל המשגיחים בכיתה.
  עלות דמי טיפול - 80 ₪ אשר ייגבו מחשבון שכר הלימוד של הסטודנט. נא הרשמו בזמן והימנעו מתשלום דמי טיפול.
   
 • שימו לב – סטודנטים הנבחנים מהבית במערכת תומקס לא יכולים להירשם לשיפור ציון ביום הבחינה.
  ניתן לשלוח למדור בחינות טופס הרשמה מאוחרת המופיע באתר, עד 3 ימי עבודה לפני מועד הבחינה.
  נא הרשמו בזמן והימנעו מתשלום דמי טיפול.

  סטודנטים שירשמו באיחור לבחינות בתומקס לא יקבלו מייל בנושא מזהה הבחינה.
  מזהה הבחינה יופיע בלוח הבחינות באינבר 4 שעות לפני מועד הבחינה.

   
 • סטודנטים שנרשמו למועד ב' ומעוניינים לבטל, יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר, עד שבוע לפני מועד הבחינה.
   
 • לפי נהלי האוניברסיטה - מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.
   
 • סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל.
  נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.
   
 • סטודנטים אשר למדו את הקורס בשנה שעברה וקיבלו אישור למועד מיוחד – מועד אחד בלבד, אינם רשאים לגשת למועד ב'
  אם מימשו את זכאותם במועד א' בשנה"ל הנוכחית.

טופס שיפור ציון בהרשמה מאוחרת

אישור למועד מיוחד

בקשות לבחינות במועד מיוחד ניתן להגיש באמצעות מערכת אינ-בר. בקשות לתואר ראשון מטופלות במדור סטטוס ובקשות לתואר שני בוועדה לתארים מתקדמים.
באחריות הסטודנט לבדוק את מספר המועדים שאושרו עבורו.

להלן קישור לתקנות מדור סטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון.

סריקת מחברות בחינה

קובץ הסריקה של מחברת הבחינה עומד לרשות הסטודנט במשך 3 חודשים מיום הבחינה במערכת אינ-בר. שימו לב, מחברות טיוטא אינן נסרקות ואינן נשמרות.

מבחן אמריקאי אינו נסרק.

ערעורים

 • סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה  עד 7 יום מתאריך קבלת הציון באמצעות  מערכת אינ-בר
 • בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלות והתשובות. ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה באינ-בר
 • ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט.

אישורים

מדור בחינות מנפיק את האישורים הבאים:

 • אישור השתתפות בבחינה – ניתן לקבל ישירות מהמשגיח/ה בכיתה בתום הבחינה.

לאחר קבלת ציון, ניתן להפיק עצמאית ללא תשלום באינ-בר.

טוהר הבחינות

המשגיחים הם האחראים מטעם האוניברסיטה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. על הסטודנטים והמרצים להישמע להוראותיהם.

 • חל איסור חמור להחזיק חומר אשר לא אושר לשימוש בעת הבחינה. החזקת חומר אסור וכן כל התקשרות בין סטודנטים בשעת בחינה, כמו דיבור או העברת חומרים, מהווים עבירת משמעת חמורה. נבחן העובר על התקנות יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
 • חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם או כל אמצעים אלקטרונים אחרים גם כשהם כבויים, בשעת הבחינה, גם לאנשי ביטחון. בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.

נוהל הבחינות המלא     Exam Policy Handbook

זכויות סטודנטים להתאמות בבחינות ובבחנים בעברית באנגלית

מידע בנושא בחינות בתומקס Information regarding Tomax Exams

שימו לב, הכניסה לקישורים תתאפשר דרך יישומי 365, יש להיכנס עם שם המשתמש המתאים שאותו תוכלו למצוא באינ-בר כמפורט בתמונה כאן

 

מידע כללי                                             General Information

עברית English
הנחיות לבחינות מרחוק במערכת תומקס Instructions for remotely administered exams via the Tomax platform
דרישות
טכניות והנחיות מקדימות לבחינות מקוונות בתומקס

 Technical requirements and Instructions for Tomax - English