תקלות ברישום

אם נתקלת בבעיה במהלך הרישום לקורסים עליך לפעול כדלהלן:
 
  • בנושאים אקדמים כגון: אשכולות, קורסים באשכולות, יחידות (נ"ז) לרישום, קורסים מלאים, תנאי קדם, יש לפנות למחלקה ע"י 'פניה למזכירות' שנמצאת בתפריט 'פניות מנהליות' במערכת אינ-בר.
  • במידה ורמת האנגלית אינה תואמת את רמתכם עליכם לפנות למחלקה לאנגלית- שפה זרה (ע"י פניה למזכירות).
  • בנושאים טכניים כגון: כניסה למערכת, הודעות שגיאה לא ברורות, יחידות שלא מתעדכנות, שנת חוקה לא תקינה, יש לפנות למרכז שירות וגיוס 9392*  או 03-5317000 .