שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

  • סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם.

  • סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר תחת עמודה רישום למועד. ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה. לאחר סגירת ההרשמה אפשר להירשם אצל המשגיחים בכיתה. עלות דמי טיפול - 80 ₪ אשר ייגבו מחשבון שכר הלימוד של הסטודנט. נא הרשמו בזמן והימנעו מתשלום דמי טיפול.

  • שימו לב – סטודנטים הנבחנים מהבית במערכת תומקס לא יכולים להירשם לשיפור ציון ביום הבחינה. ניתן לשלוח למדור בחינות טופס הרשמה מאוחרת המופיע באתר, עד 3 ימי עבודה לפני מועד הבחינה. נא הרשמו בזמן והימנעו מתשלום דמי טיפול. סטודנטים שירשמו באיחור לבחינות בתומקס לא יקבלו מייל בנושא מזהה הבחינה. מזהה הבחינה יופיע בלוח הבחינות באינבר 4 שעות לפני מועד הבחינה.

  •  סטודנטים שנרשמו למועד ב' ומעוניינים לבטל, יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר, עד שבוע לפני מועד הבחינה.

  • לפי נהלי האוניברסיטה - מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

  • סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

  • סטודנטים אשר למדו את הקורס בשנה שעברה וקיבלו אישור למועד מיוחד – מועד אחד בלבד, אינם רשאים לגשת למועד ב' אם מימשו את זכאותם במועד א' בשנה"ל הנוכחית.

  • טופס שיפור ציון בהרשמה מאוחרת