המחלקה לאמנות יהודית

שלום רב,
הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה לאמנות יהודית, מקדמים אתכם בברכה בהכנת מערכת השעות לשנת הלימודים הקרובה ומאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומרחיבת אופקים.

בשאלות ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 03-5318413, בנייד: 052-2680798 או בדואר אלקטרוני: rachel.hanig@biu.ac.il.

אמנות יהודית- מורחב

אמנות יהודית- ראשי 

אמנות יהודית- דו-ראשי מובנה 

אמנות יהודית- דו-ראשי לא מובנה 

אמנות יהודית- משני

אמנות יהודית- תואר שלישי