הנהלת מנהל הסטודנטים

שם המדור הנהלת מנהל הסטודנטים
סמנכ"ל סטודנטים מר אריה ארזי
מרכזת לשכת סמנכ"ל  גב' אסתר גרבי
   
כתובת למשלוח דואר מנהל הסטודנטים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס בניין 403 חדר 102 
טלפון 03-5318466
פקס 03-7384009
דואר אלקטרוני dirstuad.office@biu.ac.il
שעות קבלה לפי תיאום מראש בלבד
תיאור המדור ותפקידו מנהל הסטודנטים היא יחידה מנהלית המאגדת בתוכה את המדורים האלה: המדור לקבלת תלמידים, ביה"ס ללימודים מתקדמים, מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ), מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור בחינות, משרד רשם האוניברסיטה, ארכיב האוניברסיטה ומדור שמ"ע. מידע מפורט על המדורים השונים נמצא להלן.
 
פרוייקטי מחשוב
גב' דפנה פריש מרכזת פרויקטי מחשוב במנהל הסטודנטים
03-5317043 טלפון
Dafna.frish@mail.biu.ac.il דואר אלקטרוני

 

מעתה כל השירות המנהלי במקום אחד!

הבירוקרטיה שלנו מסובכת?

אל תטרח לברר מי עושה מה ומתי - פנה ישר למדור שמ"ע!

במדור שמ"ע - שירות ומידע לסטודנט ממתינים לך יועצים למתן שירות בכל הנושאים המינהליים הנוגעים לחיי הסטודנט בקמפוס.  

המדור כולל דלפק שירות ומוקד טלפוני והוא ממוקם באזור מורשת ישראל  502 / 19 ליד בניין שטרן.

שעות פעילות: ימים א-ה בשעות 8:30 - 18:00

פרטים להתקשרות: טל': 9392 *, 03-5317000 , פקס: 03-7384444

דוא"ל: moked.studentim@biu.ac.il

הערה: בנושאים אקדמיים הקשורים ללימודיך במחלקה, אנא פנה ישירות למחלקות.