שאלות נפוצות

רישום וקבלה | מערכת שעות ומקום קורסים | שכר לימוד | פטור ממינימום שכר לימוד  | פטור והכרה בלימודים קודמים | לימודי יסוד ביהדות | לימודים כלליים | חידוש לימודים   | בחינות במועד מיוחד | בחינות | דו"ח ציונים | דרישות לסיום התואר | קורסים עודפים  | אישור על סיום לימודים | ארכיב | מערכת מידע אישי | אישורים וכרטיס סטודנט | הפסקת לימודים  | מעמד מן המניין | שינויי קורסים בתוכנית הלימודים | עדכון פרטים אישיים | תואר שני | שונות 

רישום וקבלה

מה הם מועדי ההרשמה לתואר ראשון?
בדרך כלל בחודשים ינואר פברואר. בחלק מהמחלקות יש הרשמה מאוחרת גם לאחר המועדים הללו.
כיצד ניתן להגיש מועמדות ללימודים באוניברסיטה?
מידע מפורט כאן 
מה עלות דמי ההרשמה לשנת תשפ"א? 
464 ₪.
האם ניתן לקבל בחזרה את דמי ההרשמה?
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם בחרת שלא ללמוד בבר-אילן או שבקשתך נדחתה.

מהן שעות קבלת קהל?
שעות קבלת קהל - לחצ/י כאן

האם ניתן להירשם לסמסטר ב'?
  לתכניות מובנות  (חץ, מגן). לפרטים  אודות תכנית חץ יש לפנות למדור לתכניות מובנות, במערך לתוכניות ייעודיות. טלפון:  03-7384747  אתר

. לפרטים אודות תכנית מגן יש לפנות למדור לזרועות הביטחון

טלפון: 03-5349456 אתר

היכן ניתן לאשר קבילות של תעודת בגרות מחו"ל?

במשרד החינוך, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים. , 02-5601371, אצל הגברת כרמית מיכאלי.

אצל מי ניתן לאשר תעודות מצולמות?

א. במדור לקבלת תלמידים בנין המגדל 307 קומת כניסה
ב. מדור שירות וגיוס, אזור 502, 19
ג. המוסד המנפיק (דוחות ציונים מאוניברסיטאות).

כיצד ניתן לשנות/להוסיף בחירת המסלולים לשנת הלימודים הבאה לאחר ביצוע הרשמה ראשונה?

בקשה לשינוי מקצוע התמחות, לאחר הרישום המקוון, כרוכה בתשלום בגובה 50% מדמי הפניה. שינויים ניתן לבצע דרך המידע האישי-אינ-בר באופן הבא: פניות מנהליות- הגשת בקשה- הרשמה וקבלה. עלות הבקשה  209 ש"ח.

כיצד משנה סטודנט ותיק את מסלול הלימודים שלו לשנה הבאה?

סטודנט ותיק המעוניין לשנות מסלול לימודיו, עליו להירשם דרך המידע האישי-אינ-בר באופן הבא: פניות מנהליות- הגשת בקשה - הרשמה וקבלה. 
ללא עלות. 

מה הם תנאי הקבלה/חתכי הקבלה למחלקות?
הערכת סיכויי קבלה לשנה"ל תשפ"ב

האם ניתן להתקבל ללימודים ללא תעודת בגרות?

1. מועמדים מתחת לגיל 30 אינם יכולים להתקבל ללא זכאות לתעודת בגרות. למעוניינים, ניתן לפנות למכינות הייעודיות.

2. מועמדים בני 30 ומעלה שהם חסרי תעודת בגרות, באפשרותם לפנות למכינת 30+. בעלי מכינת 30+ יחויבו במבחן הפסיכומטרי. במסלולים בהם ניתן להתקבל לפי ערוץ בגרות, בממוצע של  90/95 לא נדרש פסיכומטרי והקבלה מותנית בממוצע 85 ומעלה במכינה, בעמידה בבחינת מיון באנגלית בציון 85 לפחות ובציון 80 ומעלה בשני הקורסים האקדמיים במכינה ("יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה").

פרטים נוספים ניתן לקבל במדור לקבלת תלמידים / במערך לתכניות ייעודיות באמצעות המוקד הטלפוני 9392*, 03-5317000

 

כיצד מחשבים את ממוצע תעודת הבגרות?
חישוב בגרות - לחצ/י כאן
לכמה זמן תקף הציון הפסיכומטרי?
הוא תקף ללא הגבלת זמן
מתי אקבל הודעת קבלה/דחייה/תשובה?
בשלבי ההרשמה הראשונים ישנן מחלקות אשר מתקבלים אליהן בעלי הנתונים הגבוהים במיוחד ונדחים בעלי הנתונים הנמוכים במיוחד, השאר בהמתנה. עם התקדמות תהליך ההרשמה, מתעדכנים חתכי הקבלה והדחייה וקבוצת ההמתנה מצטמצמת. עם קבלת תוצאות הפסיכומטרי ממועד מרץ/אפריל - סגירת חתכי הקבלה ברוב המחלקות ואז ניתן יהיה לקבל מידע מעודכן וסופי על סיכויי הקבלה בהתאם.
מה לומדים במחלקה ל...
מידע על מחלקות אקדמיות.
האם ניתן להקפיא קבלה ללימודים?
כן, הבקשה צריכה להיות מוגשת לא יאוחר מפתיחת שנת הלימודים.
 
האם יש דרישה לציון מינימום בבגרות ובפסיכומטרי לקבלה לאוניברסיטה?
הקבלה לאוניברסיטה מתבססת ברוב המקרים על זכאות לבגרות וציון מבחן פסיכומטרי.
במחלקות מסוימות,  מועמדים בעלי ממוצע גבוה בתעודת הבגרות פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. פרוט מלא באתר
בחלק מהמחלקות יש דרישות מינימום, ראה
 באתר, לפי המחלקה בה אתה מעוניין.
יש דרישת מינימום לציון 85 בפרק האנגלית של הפסיכומטרי / בחינת אמי"ר / אמיר"ם
האם דנים בכל העדיפויות שבטופס ההרשמה?
כן. העדיפות שנבחרת היא העדיפות הגבוהה ביותר של הקבלה. המועמד יכול לשנות את סדר העדיפות על ידי פניה למדור לקבלת תלמידים במאצעות טופס פניה   או למוקד הטלפוני 9392*, 03-5317000.
אם יש יותר מציון פסיכומטרי אחד, איזה נחשב?
הגבוה מביניהם.

אם יש יותר מציון אמי"ר (אנגלית מיון לרמות) איזה נחשב?

הגבוה מבניהם.


אם משפרים ציוני בגרות, איזה ציון נלקח בחישוב ממוצע הבגרות?

הגבוה מבניהם.

האם לימודים אקדמיים קודמים משפיעים על סיכויי הקבלה?
בחלק מהמחלקות כן, ובחלק אחר מעט או בכלל לא, יש לבדוק בתנאי הקבלה המפורטים בחוברת פרטי מידע .
האם ניתן להגיש מועמדות (להירשם) לפני שיש בגרות מלאה או ציון פסיכומטרי?
כן ובתנאי שהנתונים החסרים יושלמו עד סוף חודש מאי של עונת ההרשמה. בחלק מהמחלקות יש אפשרות להשלים החסר עד תחילת ספטמבר במקרה כזה הקבלה היא על בסיס מקום פנוי.
איזה מועד של הפסיכומטרי תקף לכל המחלקות?
מועד מרץ/אפריל של עונת ההרשמה הרלוונטית.
בחלק מהמחלקות גם מועד יולי ואז הקבלה היא על בסיס מקום פנוי.

 באיזה תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינה הפסיכומטרית?

מספר הפעמים שמותר להבחן אינו מוגבל, רשאים להיבחן במועדים רצופים, יש להתעדכן באתר מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות והערכה).

האם קיימות מגבלות בצירופי המחלקות?

יש מגבלות שונות על צירופי המחלקות ראה באתר בידיעון.

עם מי ניתן להתייעץ בבחירת מקצוע – מסלול לימודים?

א. במרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה, בתשלום מוזל. טל'  03-5317024, http://www.decide.co.il/  yeutz.ac@mail.biu.ac.il
ב. במכוני ייעוץ פרטיים בתשלום.

מי מטפל בתלמידי חו"ל ? (עולים חדשים ותיירים)

הרישום לתיירים ועולים חדשים (עד 4 שנים בארץ) מתקיים בבית הספר  הבינלאומי,Intl.reg@biu.ac.il טל'

03-7384210  למידע נוסף https://biuinternational.com/

האם מתקיים יום פתוח?
השנה יתקיימו ימים פתוחים בשני מועדים: בחודשים פברואר ומאי/יוני

מה גובה שכ"ל באוניברסיטה?
פרטים באתר מדור שכר לימוד.

מה המשמעות של מעמד לא מן המניין?
מעמד זה ניתן למציגי העתק לא מאושר של תעודת הבגרות, או העתק לא מאושר של דיפלומה מכינת 30+. בעלי מעמד לא מן המניין חייבים לתקן את מעמדם לכל המאוחר עד לסיום שנת הלימודים הראשונה.
כיצד נרשמים למכון הגבוה לתורה (בית מדרש לבנים) ולמדרשה  (לנשים)?
על ידי מילוי טופס הרשמה באתר המכון הגבוה לתורה: www.mgl.org.il  טלפון:  03-5318479.
או על ידי מילוי טופס הרשמה באתר המדרשה לנשים: https://midrasha.biu.ac.il/ טלפון:  03-5318270.
 

כיצד נרשמים לשמיעה חופשית?

באמצעות מדור תכניות לימודים ומעקב - תל"מ

מערכת שעות ומיקום קורסים

מתי מתפרסמת מערכת השעות?
כשבועיים לפני תחילת הרישום לקורסים מתפרסם באתר האינטנרט המידע על הקורסים  והדרישות הלימודיות של המחלקות 

 
כיצד ניתן לברר אם שעור מסוים מתקיים?
למידע בנושא זה, יש לפנות למחלקה לה שייך הקורס .
מידע על מיקום ההרצאות - ניתן לקבל
במערכת האינ-בר
היכן ניתן לקבל את רשימת הקורסים ותכנית הלימודים?
במערכת האינ-בר ניתן להיעזר בקטלוג הקורסים.
מתי מתפרסמת רשימת קורסי קיץ?
כחודש לפני פתיחת קורסי הקיץ באתר האינטרנט

שכר לימוד

פרטים בנוגע לשכר לימוד ניתן למצוא באתר מדור שכ"ל.

פטור ממינימום שכר לימוד

חישוב שכר לימוד בגין פטורים

 

 • קבלת פטור מותנת באישור מדור סטטוס (לתלמידי תואר ראשון) או באישור הועדה לתואר שני בלבד.
 • שעות הפטור יתווספו לצבירת שעות הלימוד בשנה בה יאושר הפטור.

 

פטור שמעניק זיכוי כספי לפי שעות התקן-

 

 • פטור ממוסד בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה וכן אוניברסיטאות מחו"ל.
 • פטור בתואר שני ניתן רק אם הקורס נלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי מוכר.
 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר ראשון.

פטור שמעניק תעריף כספי בזיכוי אחר-

 

 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה)  ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר שני יקבל זיכוי בגובה  4.7% לשעה.
 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית לתיכוניסטים/שרות לאומי בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) – יקבל זיכוי בהתאם לכסף ששילם תמורת הקורסים.
 • סטודנט שלמד עד תשע"ו קורסי קיץ בבר-אילן יקבל זיכוי בהקף 4.7% לכל 1 ש"ש
 • סטודנט שלמד לימודים קודמים במוסד אחר שאינו מוכר יהיה זכאי להגיש בקשה לפטור ממינימום שכ"ל לפי הטבלה הבאה:

 

הקף שעות הפטור שאושרו

זיכוי באחוז שכ"ל שנתי

9-14.9

25%

15-20.9

50%

21-26.9

75%

מעל 27

100%

 

 

 

 • תלמידי ישיבת הסדר / מכון הגבוה לתורה שזכאים לפטור מלא מלימוד יסוד 10 ש"ש יקבלו זיכוי של  50% משכל השנתי המלא.

 

הזיכוי ניתן רק במקרים שהתלמיד שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש על פי תקנות שכר הלימוד ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.

 

 

פטור שאינו מעניק זיכוי כספי-

 

 • פטור ממוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .
 • פטורים מקורסים בהיקף לימודים עד 8.9 שעות שנתיות לא יקבלו כל זיכוי כספי.

 

חיוב שכ"ל יבוצע בשנה בה הוזן הפטור בהתאם לכללי שכ"ל של התואר אותו הסטודנט לומד. 

סטודנט שקיבל פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי וללמוד תמורתם קורסים אחרים מעבר לתוכנית הלימודים שמחויב בה.

על מנת לממש הטבה הינך זכאי לבקש  ממדור תל"מ ללמוד קורס אחר במקומו בתעריף תקני .

החלטה זו לא כוללת חזרה על קורסים שנכשלו בהם.

פטור והכרה בלימודים קודמים

אני מתחיל ללמוד בשנה הבאה, יש לי רקע של למודים קודמים ואני רוצה לדעת
ממה אהיה פטור?

לאחר קבלתך הרשמית ע"י המדור לקבלת תלמידים תוכל לפנות בבקשה להכרה בלימודים קודמים דרך אתר האוניברסיטה במערכת האינ-בר, דרך פניה מנהלית לפטורים ולצרף את דוח לימודיך הרשמי (מסמך הנושא חתימה וחותמת) מהמוסד בו למדת. תשובה רשמית תשלח למייל.

לייעוץ ראשוני יש לפנות למחלקת ההתמחות.

במחלקות אמרו לי להירשם בינתיים לקורס ולחכות לתשובת סטטוס אבל אני חושש
שזה יחייב אותי בתשלום הקורס?

אם יאושר לך פטור, הקורס ימחק מתוכנית לימודיך וחשבון שכ"ל שלך יזוכה, בתנאי שטרם נבחנת בקורס.
אני משתתף בסדנא של חילונים – דתיים בלשכת דיקן הסטודנטים / אני בפרויקט חונכות סטודנט באוניברסיטה, איך אקבל את הפטור מקורס כללי?
הפטור מוזן אוטומטית , עפ"י דיווח לשכת הדיקן.
אני לומד/ת לתעודת הוראה, כמה קורסי השלמה עלי ללמוד במגמות ההתמחות?
יש לפנות לברור לרכז/ת המגמה בחוג להכשרת מורים.
אני חייב באותו הקורס בשתי מגמות ההתמחות שלי , מה עלי לעשות?
קורסים חופפים הנדרשים בשתי מחלקות התמחות ילמדו פעם אחת בלבד במחלקה בה נדרש ההיקף הנרחב יותר.  במחלקה השנייה יש להשלים את השעות החסרות בקורסי בחירה.
תלמידים הלומדים במסלול דו חוגי לא מובנה אינם חייבים בהשלמת שעות
חופפות עד היקף של 4 ש"ש.
תלמידים הלומדים במחלקה לכלכלה ראשי/מורחב יחד עם סטטיסטיקה או מתמטיקה,  יקבלו פטור מקורסי המרה בהיקף של עד 5 ש"ש. ראה
טבלת המחלקה לכלכלה.
 

לימודי יסוד ביהדות

ראה אתר ביה"ס ללימודי יסוד

לימודים כלליים

כמה קורסים כלליים צריך ללמוד כל סטודנט?
ראה כאן
אני סטודנט לא יהודי, כמה שעות אני חייב בקורסים כלליים?
עליך ללמוד 10 ש"ש קורסים כלליים, כתחליף ללימודי היסוד ביהדות. זאת בנוסף
לקורסים הכלליים הנדרשים להשלמת 64 ש"ש כמינימום הנדרש לקבלת התואר הראשון.
למדתי אנגלית במוסד אחר, כיצד אני מקבל פטור מאנגלית כשפה זרה?
יש לפנות ישירות ליחידה לאנגלית כשפה זרה, בצרוף מסמך רשמי על לימודיך הקודמים
להלן המוסדות בהם מכירים באנגלית כשפה זרה. לחץ כאן.
אני לומד/ת גם תעודת הוראה האם אני זכאי/ית לפטור מקורסים כלליים?
אכן כן ובתנאי שבזמן סיום התואר יש ציונים לפחות ב – 4 – 2 ש"ש בתעודת הוראה,
לפי היקף השעות הכללית הנדרשות ממך.

חידוש לימודים

כמה שנים אפשר לעשות הפסקה ועדיין יחשיבו לי את הקורסים שלמדתי?
סטודנט שמחדש את לימודיו חייב בדרישות האקדמיות שנקבעו לשנה"ל בה חידש את לימודיו. אם הקורסים שלמדת עדיין נדרשים במסלול לימודיך ואם לא נקבע עליהם חוק התיישנות, ניתן יהיה להכירם.
חוק ההתיישנות נקבע ל- 10 שנים. עם זאת המחלקה רשאית לקבוע התיישנות כבר לאחר שנתיים.
המסלול בו למדתי כבר אינו קיים מה עושים?
יש להתקבל למקצועות התמחות חדשים באמצעות המדור לקבלת תלמידים.
אושר לי חידוש למודים מה לעשות כעת?
לפנות למדור שכ"ל, לשלם ולערוך תוכנית למודים. (ראה מדור
תל"מ)
אני מעוניין לחדש את לימודי אך לעבור מסלול, למי פונים?
אל המדור לקבלת תלמידים.

בחינות במועד מיוחד

מתי אפשר להגיש בקשות למועד ג'?
מידע מלא בתקנון סטטוס
לאן עלי לפנות כדי לקבל זכאות למועד ג' (מועד מיוחד)?
יש להירשם למועד מיוחד עם נבחני השנה הנוכחית באמצעות המידע האישי שבאתר האינטרנט.
האם מועד ג' כרוך בתשלום?
מועד ג' כרוך בתשלום כאשר היעדרות מהבחינות אינה נחשבת כמוצדקת עפ"י התקנון. לתקנון לחץ כאן.
באילו מקרים סטודנט זכאי למועד ג'?
ראה תקנון בנושא. לחץ כאן.
לא אוכל להגיע לבחינה אני מבקש מועד מיוחד.
הטיפול במועדים מיוחדים מתקיים רק לאחר שהתקיימו הבחינות הרגילות שנקבעו
לכך. ראה כאן.
אושר לי מועד מיוחד, מתי הוא יתקיים?
המועדים נקבעים על-ידי מדור בחינות.
למה לא אושר לי מועד מיוחד, הרי מגיע לכל קורס 2 מועדים ואילו אני ניצלתי רק מועד אחד ?
שני המועדים לכל קורס ניתנים לניצול אוטומטי רק בשנה"ל בה נלמד הקורס.
מועד מיוחד בשנה"ל שלאחר מכן, ניתן עפ"י הקריטריונים שנקבעו לנושא זה.
ראה תקנות בנושא מועד מיוחד. לחץ כאן.
אני מסיים השנה את לימודי התואר הראשון וקורס X מעכב לי את קבלת התואר, למה לא אושר לי מועד מיוחד?
קורס נחשב כמעכב תואר אך ורק כאשר כל שאר הדרישות לתואר הראשון הושלמו
וניתן לראות את כל הציונים במחשב ובתנאי שנסיבות עומדות בקריטריונים שנקבעו. בנוסף, הקורס נלמד בשנה הקלנדרית האחרונה.
קיבלתי אישור למועד מיוחד/עבודה באיחור ואיני לומד השנה, האם אחויב בשכ"ל?
תלמידים אשר אינם רשומים לקורסים באותו מסלול למודים בו אושרו להם בחינות/עבודות יחוייבו ב- 10% של שכ"ל הבסיסי המלא, וכן בתשלומים הנלווים עבור כל תואר בנפרד. ראה פרטים בתקנות מדור תל"מ.
שלחתי בקשה למועד ג' באמצעות הפקס והדוא"ל מדוע אין עדיין תשובה?
אין לשלוח אותה בקשה מספר פעמים, הדבר יוצר עומס על המערכת. יש להמתין בסבלנות לקבלת התשובה.
איך ניתן לקבל אשור להגשת עבודה באיחור?
יש להעביר בקשה, ע"ג הטופס המתאים בצירוף כל החתימות הנדרשות (כמפורט ע"ג הטופס), באמצעות המחלקה בה נלמד הקורס. הערה: עבודה בקורס/סמינריון ניתן להגיש באיחור של עד שנתיים משנת לימוד הקורס/הסמינריון. מותנה בהסכמת המרצה.
בחינות בע"פ ועבודות במקום בחינות
בחינות בע"פ ועבודות במקום בחינות יאושרו רק במקרים חריגים ובתנאי שהסטודנט לא נבחן בקורס. יש להפנות בקשה מנומקת לראש המחלקה, בצרוף מסמכים רפואיים וכן אשור בכתב על ויתור סודיות רפואית.
בקשה לעבודה במקום בחינה שתאושר על-ידי המרצה וראש המחלקה, תחייב גם בחינה בע"פ, שתיערך על-ידי המרצה לאחר העיון בעבודה. הציון שיינתן לא יעלה על 60.

בחינות

ציונים ופרסומם:
אין לי ציון בבחינה לאחר שפורסמו הציונים של הקורס
בו נבחנתי, מה עליי לעשות?
עליך לפנות למזכירות המחלקה ו/או למרצה בקורס.
מהו ציון עובר בקורס?
בדרך כלל ציון עובר בקורס הוא 60, עם זאת בחלק מהקורסים נדרש
ציון גבוה יותר. על מנת לברר זאת עליך לפנות למזכירות המחלקה.
היכן מתפרסם ציון סופי?
ציון סופי מופיע באתר האינטרנט - המידע האישי-אינ-בר
איני רואה את הציון הסופי, מה עליי לעשות?
ייתכן וחסר מרכיב, מטלה בקורס. עליך לפנות למרצה ו/או
למזכירות המחלקה.
היכן ניתן לברר חלק ממרכיבי הציון, כאשר אין ציון סופי?
באתר האינטרנט – מידע אישי - תחת בחינות/ציונים - רשימת ציונים-מטלות
כיצד ניתן לערער על ציון בחינה? (ראה נוהל מורחב בנושא)
הערעור מתבצע אך ורק מול המרצה באמצעות מערכת האינ-בר. ניתן להגיש ערעור עד 14 ימים מיום פרסום הציון.
היכן מקבלים דו"ח ציונים / דו"ח לימודים / גיליון ציונים?

ניתן להגיש בקשה לקבלת כל האישורים דרך המידע האישי-אינ-בר ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.

מהו טווח הזמן בו המרצה אמור להגיש ציונים?
תוך 12 ימי עבודה מתאריך הבחינה.

בחינות חופפות
הגדרה: שתי בחינות או יותר המתקיימות באותו יום ובאותה שעה.

ניתן להירשם לבחינות חופפות עד 6 ימים לפני מועד הבחינה באמצעות מערכת אינ-בר

באיזו בחינה הסטודנט יכול להתחיל?
סדר הקדימויות של הבחינות ייקבע ע"י המשגיח/ה בכיתה בהתחשב במס' הנבחנים באותו מבחן.
האם יש הפסקה בין הבחינות?
בתום הבחינה הראשונה תתאפשר הפסקה בת 10 דקות בכיתה.
במידה והסטודנט מתחרט לאחר שנרשם – מה עליו לעשות?
סטודנט שנרשם לבחינות חופפות והתחרט מתחייב ליידע את המדור יומיים לפני מועד
הבחינה. סטודנט אשר לא ביטל את רישומו וצריך להיבחן בבחינה
אמריקאית, לא יוכל להיבחן בכיתה בה נבחנים כל תלמידי הקורס,
אלא בכיתת חופפות בלבד (בנין 605 כיתה 61).
מי מיידע את המרצה בבחינות חופפות?
על הסטודנט ליידע את המרצה שהוא נבחן בבחינות חופפות. במקביל מדור בחינות מוסר הודעה למרצה.
יש לי שתי בחינות שנקבעו לשעה 16:00 ואמורות להסתיים
מאוד מאוחר. מתי עלי להגיע לבחינה?

הבחינות החופפות המתוכננות ל- 16:00 תתחלנה ב- 14:00. הבחינות המתוכננות לשעה 18:00 תתחלנה בשעה 16:00.
נרשמתי לבחינות חופפות ולא נרשמתי לשיפור ציון (מועד ב')
לאחת מהבחינות, מה עליי לעשות?

הנך חייב לבצע את הרישום לשיפור ציון במועד ב' לפני הרישום לבחינות
חופפות, בתוך תקופת הרישום של מועד ב' (ראה נוהל מורחב לשיפור ציון).
שיפור ציון - בשנה"ל בה נלמד הקורס (ראה גם פירוט מורחב תחת מדור בחינות) 

לשיפור ציון בשנה"ל שלאחר לימוד הקורס, ראה נוהל מורחב תחת מדור סטטוס.

מהו טווח הזמן לרישום לשיפור ציון במועד ב'?
הרישום נפתח 17 ימים לפני מועד ב' ונסגר שבוע לפני מועד הבחינה.
מאיזה ציון יש להירשם לשיפור ציון?
ציון בחינה של 71 ומעלה. בעלי ציון 70 ומטה וסטודנטים שלא ניגשו
למבחן מועד א' מופיעים אוטומטית ברשימות הנבחנים של מועד ב (בשנה"ל בה
נלמד הקורס).

האם ניתן להירשם לשיפור ציון לאחר סגירת חלון הרישום?

כן, במדור בחינות חצי שעה לפני הבחינה, בתשלום של 80 ₪, על בסיס מקום פנוי.

בכמה קורסים ניתן לשפר ציון במועד ב' באותה שנה?
אין הגבלה על מספר הקורסים.
במידה וציון מועד ב' נמוך מציון מועד א' – איזה מהם יוכר?
הציון האחרון הינו הקובע.
האם בחינה לשיפור ציון כרוכה בתשלום?
סטודנט שנרשם בזמן (עד שבוע לפני מועד הבחינה) אינו מחוייב בתשלום. סטודנט שנרשם באיחור יחוייב בדמי טיפול של 80 ש"ח. סטודנט שנרשם לשיפור ציון ולא הגיע לבחינה יחוייב ב-40 ש"ח בחשבון שכ"ל.
האם ניתן לבטל רישום לשיפור ציון במועד ב'?
ניתן לבטל עד 7 ימים לפני מועד הבחינה.
פרסום חדרי הבחינות:
 

היכן מתפרסמות כיתות הבחינות?
במידע האישי יומיים לפני הבחינה.
בנוסף מיקומי החדרים נשלחים למייל האישי.

רישום לבחינות רבות משתתפים:
 
היכן נרשמים לבחינות בהבעה עברית ומיון אנגלית לתואר שני?
להבעה עברית – ביחידה להבעה עברית בניין 410 ביהדות.
למיון אנגלית לתואר שני – בניין 1004.
מעורבות חברתית (הקלות בבחינות)
 
הנני סטודנט המעוניין לקבל הקלות בבחינות מכל סוג שהוא כולל הארכת זמן, היכן ניתן לקבל אישור זה ולאן עליי לפנות?
לפרטים עליך לפנות ליחידה למעורבות חברתית הנמצאת בבניין הייעוץ
לסטודנט, בניין מספר 407 (סמוך לבנק המזרחי).
בחינות ולוח בחינות

על מנת להיכנס לבחינה מה אני צריך?
א. הנך חייב להיות רשום לקורס ולקבוצה עפ"י הרשום במחשב האוניברסיטה.
ב. עליך לבדוק באינ-בר כי אינך חייב בתשלום שכ"ל. סטודנטים בעלי חוב לא יורשו להבחן.

ג. תעודה מזהה

כיצד וע"י מי נקבע לוח הבחינות?
לוח הבחינות נקבע ע"י המחלקה בשיתוף עם מדור הבחינות.
בקביעת הלוח, המחלקה מתחשבת בקטגוריות הבאות:
שנת לימוד, מסלולי לימוד, קורסי חובה וקורסי בחירה.
כיצד או היכן ניתן לדעת מהו לוח הבחינות שלי?
א. באמצעות המידע האישי-אינ-בר כשבועיים לפני תחילת הבחינות, תחת – בחינות/ציונים-לוח בחינות-סטודנט.
מועדים מיוחדים – הענקת אישורים למועדי ג' הינה באחריות מדור הסטטוס
מי זכאי למועד מיוחד?
להלן הסיבות המוצדקות להיעדרות מבחינה הן:
(א) חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות
(ב) שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ-7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה
(ג) מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת היריון, לידה וכד'
(ד) כל סיבה אחרת שוועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת (כגון: נישואין, אבל וכד'(

קבלתי אישור למועד ג' מה עלי לעשות?
בהנחה שקיבלת אישור, המזכה אותך באפשרות להיבחן:

א. עם נבחני השנה (ענ"ת----) תופיע ברשימת הנבחנים של הסמסטר/השנה.

ב. אישור מיוחד אישי יש לפנות למדור הבחינות

לתיאום תאריך בחינה במייל user.exam@biu.ac.il

מתי תתקיים הבחינה המיוחדת?
עליך לבדוק מהו תאריך הבחינה לקורס בו הינך מעוניין להיבחן, ולתאם את החומר עם מרצה הקורס.
האם אני אופיע ברשימת הנבחנים?
כן, במקרה בו קבלת אישור להיבחן עם נבחני שנה/סמסטר.

מה עלי לעשות אם השתנו המטלות בקורס אותו למדתי בשנה שעברה?

דרישות הקורס התקפות הן המטלות והמשקלים של השנה שבה למדת את הקורס ולא של השנה שבה הנך נבחן.

סריקת מבחנים

איך ניתן לצפות במחברת?

ניתן לצפות במחברות הסרוקות דרך המידע האישי - אינ-בר.

מבחנים אמריקאיים אינם נסרקים.

דו"ח לימודים 

בתוך כמה זמן מעת הגשת הבקשה מונפק דו"ח לימודים?

סטודנטים פעילים - הזמנת דו"ח לימודים ישירות ממערכת האינבר.

סטודנטים וותיקים /בוגרים שאין להם גישה למערכת האינבר – הזמנת דו"ח הלימודים עד 3 ימי עבודה.

כיצד ניתן להגיש בקשה להפקת דו"ח לימודים? 

באמצעות מערכת האינבר  - התשלום בכרטיס אשראי.

סטודנטים וותיקים /בוגרים שאין להם גישה למערכת האינבר – הזמנת דו"ח לימודים באמצעות:

 1. מוקד טלפוני  9392*
 2. קו חם בוואטסאפ 052-6171988 – מאפשר שירות נח ומהיר  הכולל אפשרות של העברת מסמכים תמונות וסרטונים. מצ"ב קישור להצטרפות לשירות  http://wa.me/972526171988.
 3. צ'אט באתר – מאפשר זמינות של מידע ושירות אנושי  בכל דפי האתר הרלוונטיים. 
 4. מסנג'ר – בדף הפייסבוק של אוניברסיטת בר-אילן ניתן לקבל מידע ושירות דרך ערוץ המסנג'ר.
 5. מענה לשאלות כלליות גם בטפסי הפניה המגיעים דרך דף הבית של מרכז שירות וגיוס באתר. https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/.

 

סטודנטים פעילים –קבלת דו"ח לימודים ללא עלות.

 
מדוע קבלת הדו"ח כרוכה בתשלום לסטודנטים וותיקים/בוגרים?

בהתאם להחלטות ועדת מל"ץ (ועדה ציבורית שקבעה את גובה שכר הלימוד באוניברסיטאות).

מה כולל ממוצע הציונים בתואר ראשון? 

הקורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.

הממוצע אינו כולל את הציונים בהבעה עברית ובאנגלית.

מה כולל ממוצע ציונים בתואר השני?

את הקורסים שנלמדו בתוכנית הלימודים וציון התזה.

קורסי יסוד ביהדות, אנגלית וקורסי השלמה לתואר אינם נכללים בממוצע אך מופיעים בדו"ח הלימודים. 

דרישות לסיום התואר

כמה קורסים כלליים צריך ללמוד כל סטודנט?

מכסת השעות המינימלית לקבלת תואר ראשון הינו 64 נק"ז.

למידע נוסף לגבי הדרישות לקורסים כלליים מופיע בקישור הבא:

https://stuad.biu.ac.il/node/84

כמה ש"ש בקורסי יסוד ביהדות חייב סטודנט לתואר ראשון ושני?
ראה טבלת הדרישות בלימודי היסוד ביהדות - לחץ כאן.
 

קורסים עודפים

מתי ניתן להגיש בקשה להוצאת קורסים עודפים שאינם
דרושים לסיום התואר?

במעמד הגשת הבקשה לסיום התואר בלבד.

מתי ניתן לקבל אישור על קורסים עודפים לגמול השתלמות?

לאחר קבלת אישור הזכאות לסיום התואר.

אישור על סיום לימודים

סיימתי את כל חובותיי לתואר, האם עלי לעשות דבר כלשהו
על מנת לקבל את האישור על סיום התואר?

יש להגיש בקשה לסיום לימודים באמצעותמערכת האינבר לאחר שכל הדרישות האקדמיות  מוזנות במערכת

לרבות ציונים/פטורים וסיום החובות הכספיים.

איך ניתן לקבל אישור זכאות לתואר?

מערכת האינבר -> פניות מנהליות -> בקשת אישור לסיום תואר -> מילוי הפרטים האישיים בטופס הטיולים -> הגשת בקשה.

מהו זמן ההמתנה עד לקבלת אישור הזכאות לתואר ?

זמן ההמתנה הוא כ- 20 ימי עבודה מיום הגעתן למדור הרשם ממדור שכ"ל.

בתקופות עומס משך הטיפול עשוי להתארך מעבר לזמן זה.

 

ארכיב

כיצד והיכן ניתן לקבל תעודות תואר שלא נמסרו בטקסים?
תעודות תואר שלא נמסרו בטקסים יועברו לארכיב מנהל כהסטודנטים וישלחו בדואר רשום לסטודנט לפי הכתובת המעודכנת במחשב האוניברסיטה. תעודות שלא יועברו לארכיב או שחזרו מהדואר - חובה על הסטודנטים לקחתם עד תום חצי שנה מקיום הטקסים.
ניתן גם לשלוח בקשה למשלוח התעודה בדואר רשום בצירוף צילום ת.ז. בדואר אלקטרוני:  archive.office@biu.ac.il

היכן ניתן לקבל תרגום של תעודת התואר?
במזכירות אקדמית, בניין מנהלה .402 תמורת תשלום
האם ניתן לקבל את התעודה באמצעות אדם אחר?
אפשר לקבל את התעודה באמצעות ייפוי כוח וצילום ת.זכ.של המבקש.

מערכת המידע האישי לסטודנט

איך אני מגיע למערכת המידע האישי?
כתובת האתר:
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx

איזה שירותים ניתן לקבל במידע האישי?

נתוני מועמד, הרשמה וקבלה, מערכת שעות, לוח בחינות, רשימת ציונים, רישום לבחינות, חופפות, רישום לשיפור ציון, מצב חשבון, אישור לימודים, הרשמה לקורסים, העלאת תמונת פספורט, הזמנת אישורים (גיליון ציונים רשמי, תרגומי אישורים לאנגלית, אישור על שנות לימוד ועוד), בקשת אישור לסיום תואר, קודי משתמש במחשב, פרטים אישיים, עדכון פרטי חשבון בנק, עדכון כתובת דוא"ל

איך מקבלים קוד אישי למערכת המידע האישי? 
באישור ההרשמה של מועמדים חדשים קיים הסבר לדרך שבה ניתן ליצור קוד אישי.
ניתן לשחזר סיסמא דרך המידע האישי. יש ללחוץ על כפתור "שכחת סיסמא?"
 
שכחת קוד אישי? 

1. ניתן לשחזר סיסמא דרך מערכת "מידע האישי-אינבר". יש ללחוץ על כפתור "שכחת סיסמא?"

2. במידה וכתובת המייל או כתובת המגורים אינן מעודכנות ניתן לעדכן באופן עצמאי במערכת "אינ-בר".

שינוי כל יתר הפרטים האישיים יש לפנות באמצעות טופס פניה או בקבלת קהל במדור שמ"ע בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00 בצירוף תעודה מזהה.

הפסקת לימודים

למי מודיעים על הפסקת לימודים ואיך?
למדור תל"מ המטפל בעדכון ובסגירת החשבון וחובה להודיע לו על כל הפסקת לימודים במכתב רשום לכתובת: מדור תכניות לימודים ומעקב אוניברסיטת בר אילן רמת גן 5290002.

ניתן גם להודיע באמצעות מערכת  המידע האישי-אינ-בר: פניות מנהליות > הגשת בקשה > הפסקת לימודים.

מה הכללים לחיוב שכר לימוד בגין הפסקת לימודים?
ראה פירוט ב
תקנות הפסקת לימודים המופיעות בחוברת הוראות להרשמה באתר מנהל הסטודנטים.

שינויי קורסים בתוכנית הלימודים

כיצד מבצעים שינויים בתוכנית הלימודים? מתי מתקיימת
תקופת השינויים? האם השינוי כרוך בתשלום?

ניתן לבצע שינויים (הצטרפות/פרישה) בתוכנית הלימודים, ללא תשלום:
בתקופת השינויים בתחילת שנה"ל - לכל הקורסים המתקיימים על פני כל השנה (שנתי / סמסטר א' / סמסטר ב').
בתקופת השינויים לסמסטר ב' - לקורסי סמסטר ב' בלבד!
 

מה דינו של קורס שנרשמתי אליו ולא למדתי אותו?
אם לא ביטלת את רישומך לקורס בתקופת השינויים הרשמית, תחויב במלוא עלות שכ"ל עבור הקורס.
הקורס ייחשב כקורס ללא ציון ולא יכלל בחישוב ממוצע הציונים.

עדכון פרטים אישיים

ניתן לעדכן במערכת אינ-בר- כתובת מייל וכתובת מגורים.

מי שרוצה להודיע על שינוי שם/שם משפחה צריך לפנות ל:

 • סטודנטים-מרכז שירות וגיוס או למדור תל"מ בצירוף צילום תעודת זהות.
 • מועמדים חדשים-לועדה לקבלת תלמידים או לביה"ס ללימודים מתקדמים באמצעות טופס פניה באינטרנט. 

טופס פניה -מדור קבלת תלמידים      טופס פניה-ביה"ס ללימודים מתקדמים

עדכון שינוי מספר דרכון לתעודת זהות/דרכון אחר- יש להגיש צילום של הדרכון הישן וצילום של תעודת הזהות/הדרכון החדש ותעודת עולה (בשינוי לתעודת זהות)- בטופס פניה למדור תל"מ.

תואר שני

סיימתי את חובתי לתואר שני למעט עבודת המחקר (תזה) האם אוכל לקבל אישור על כך?
כן, ניתן לקבל אישור סיום חובות פרט לתזה. 

הגשת הבקשה באמצעות מערכת האינבר  -> פניות מנהליות -> הגשת בקשה -> דו"חות ואישורים לבוגרים ואחרים -> אישור להתמחות סיום דרישות לימודי התמחות פרט לתזה (תואר שני).

 

האם קורסי יסוד ביהדות נכנסים לממוצע תואר שני?

קורסי יסוד ביהדות אינם משתקללים בממוצע התואר השני אך יופיעו בדו"ח הלימודים.

האם קורסי השלמה נכנסים לממוצע?

קורסי ההשלמה לתואר אינם משתקללים בממוצע התואר השני אך יופיעו בדו"ח הלימודים.

 

שונות

האם ניתן לקבל גמול השתלמות על הקורסים בהבעה עברית ואנגלית?

בתואר ראשון – ניתן לקבל גמול השתלמות על אנגלית בלבד (למעט הרמה האחרונה המעניקה פטור).

בתואר שני – לא ניתן לקבל גמול השתלמות.