הנחיות הנוגעות לסריקת מחברות

הנחיות הנוגעות לסריקת מחברות

סטודנטים יקרים, 

האוניברסיטה בשיתוף חברה חיצונית סורקים את מחברות הבחינה. לאור הניסיון המצטבר, ועל מנת למנוע עיכוב בסריקת המחברות אנא הקפידו על ההנחיות הבאות:

 1. נא וודא שמדבקת הברקוד המודבקת על המחברת הראשונה אכן שייכת לך.
   
 2. יש לכתוב על גבי מחברת הבחינה בעט כחול או שחור בלבד ולא בטושים צבעוניים או עיפרון.
   
 3. אין להשתמש בטיפקס למחיקהאין להדביק או לצרף כל חומר על מחברת הבחינה.
   
 4. אין לכתוב בשוליים משני צדדי הדף. השוליים נחתכים לפני הסריקה!!
   
 5. חל איסור מוחלט לתלוש דפים מהמחברת.
   
 6. יש לשמור על דפי המחברת בשלמותם, לא ללכלך, לקפל או לקמט את דפי המחברת.
   
 7. יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים האישיים  )ת"ז + פרטי הבחינה) על כל ספח בחינה או מחברת בהתאם להנחיות המשגיח/ה.
   
 8. המשגיח בבחינה מדביק את המדבקה האישית לכל סטודנט על גבי המחברת הראשונה. אם השתמשת במחברות נוספות, מעבר לראשונה, נא לציין על כל מחברת את מספרה הרציף, 2 או 3 בהתאמה.
   
 9. קובץ הסריקה עומד לרשות הסטודנט במשך 3 חודשים מיום הבחינה במערכת אינ-בר. שימו לב, מחברות טיוטא אינן נסרקות ואינן נשמרות.
   
 10. ערעור –  ניתן לערער על ציון הבחינה עד 14 ימים מיום פרסום הציון במערכת אינ-בר.

אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה בבחינות