הנחיות הנוגעות לסריקת מחברות

הנחיות הנוגעות לסריקת מחברות

סטודנטים יקרים, 

האוניברסיטה בשיתוף חברה חיצונית סורקים את מחברות הבחינה. לאור הניסיון המצטבר, ועל מנת למנוע עיכוב בסריקת המחברות אנא הקפידו על ההנחיות הבאות:

 1. נא וודא שמדבקת הברקוד המודבקת על המחברת הראשונה אכן שייכת לך.
   
 2. יש לכתוב על גבי מחברת הבחינה בעט כחול או שחור בלבד ולא בטושים צבעוניים או עיפרון.
   
 3. אין להשתמש בטיפקס למחיקהאין להדביק או לצרף כל חומר על מחברת הבחינה.
   
 4. אין לכתוב בשוליים משני צדדי הדף. השוליים נחתכים לפני הסריקה!!
   
 5. חל איסור מוחלט לתלוש דפים מהמחברת.
   
 6. יש לשמור על דפי המחברת בשלמותם, לא ללכלך, לקפל או לקמט את דפי המחברת.
   
 7. יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים האישיים  )ת"ז + פרטי הבחינה) על כל ספח בחינה או מחברת בהתאם להנחיות המשגיח/ה.
   
 8. המשגיח בבחינה מדביק את המדבקה האישית לכל סטודנט על גבי המחברת הראשונה. אם השתמשת במחברות נוספות, מעבר לראשונה, נא לציין על כל מחברת את מספרה הרציף, 2 או 3 בהתאמה.
   
 9. קובץ הסריקה עומד לרשות הסטודנט באתר האוניברסיטה, במערכת אינ-בר. שימו לב, מחברות טיוטא אינן נסרקות ואינן נשמרות. 
   
 10. הצפייה במחברת למשלמי דמי רווחה הינה ללא תשלום. סטודנט שלא שילם דמי רווחה ישלם 5 ₪. אם הנך מעוניין לצפות במחברת הבחינה יש להכניס את פרטי כרטיס האשראי.
   
 11. בכל בעיה באיכות הסריקה פנה לחברת הסריקה TOMAX בכתובת המייל המופיעה בקישורית באתר הסריקה.
   
 12. לתשומת לבכם, אם קרתה תקלה, וחויבת יותר מפעם אחת על צפייה באותה המחברת – נא פנה למדור בחינות במיילexam.office@mail.biu.ac.il.
   
 1. ערעור – אם ברצונך לערער על מחברת הבחינה, יש לפנות למרצה הקורס באמצעות מערכת המידע אישי  אינ-בר. הערעור ייעשה על המחברת הנמצאת באתר. אין לשלוח את קובץ המחברת למרצה.

אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה בבחינות