הכרה בלימודים קודמים

 

סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים לפנות מיידית למדור סטטוס בצרוף האישורים המתאימים על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה באמצעות טופס פניה

המערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודים הקודמים.