חלון זמן לרישום קורסים

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת "אינ-בר" תחת 'יעוץ וירטואלי-חלונות זמן' (בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים מוגבל לחלון הזמן בלבד.

לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימי שישי, שבת וחגים.

חלון זמן למאחרים:

חלון מאחרים מיועד לסטודנטים שלא מימשו את חלון הזמן הראשוני שלהם. 

חלון מאחרים יהיה זמין לסטודנטים שחלון הזמן הראשוני שלהם הסתיים לגמרי (כולל חלונות ערב).

חלון מאחרים לא יהיה זמין לסטודנטים שאינם נרשמים ברישום אינטרנטי.

כיצד ניתן לבחור חלון מאחרים, לפרטים לחץ כאן.

 

שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר פתיחת שנה"ל.