זימון לרישום ביועץ הוירטואלי

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת "אינ-בר" תחת 'יעוץ וירטואלי-חלונות זמן' (בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים ביועץ הוירטואלי מוגבל לחלון הזמן בלבד.

לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.

בימי שישי ושבת ובמועדי ישראל היעוץ הוירטואלי סגור.

שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר פתיחת שנה"ל.