סטודנטים הנרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים

 • סטודנטים לתואר ראשון ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו ואילך. 
 • סטודנטים לתואר ראשון בקמפוס החרדי שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א.
 • סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א.
 • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ח ואילך.
 • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז ואילך.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחישוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז ואילך.
 • סטודנטים לתואר שלישי :
  1. רישום אינטרנטי לקורסי אנגלית וקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים - בכל המחלקות.
  2. רישום אינטרנטי לקורסי המחלקה - במחלקות.: לימודים בין-תחומיים, מוסיקה, תרגום, חינוך, פיסיקה, מתמטיקה, בי"ס לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, כימיה, מדעי החיים, מדעי המדינה , גאוגרפיה, לימודי א"י, מדעי המחשב, פילוסופיה ורפואה.  ובשאר המחלקות על פי הנחיות המחלקה.

פירוט הסטודנטים שאינם נרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים > בקישור זה