סטודנטים הנרשמים ביעוץ הוירטואלי

  • סטודנטים לתואר ראשון,מדרשה ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג ואילך. 
  • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה ואילך.
  • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.
  • סטודנטים לתואר שלישי במחלקות: לימודים בין-תחומיים, מוסיקה, תרגום, פיסיקה, מתמטיקה, בי"ס לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, כימיה, מדעי החיים, פילוסופיה ורפואה  שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג ואילך. וכן סטודנטים במחלקה לחינוך שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ח ואילך.
  • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחישוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.

פירוט הסטודנטים שאינם נרשמים ביעוץ הוירטואלי > בקישור זה