אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים היא מוסד עצמאי, ללא כוונת רווח, המייצג את הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן.

האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים במישור האקדמי והחברתי, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלהם. האגודה מייצגת את הסטודנטים מול הגורמים השונים באוניברסיטה ומחוצה לה. האגודה פועלת למען שיוויון זכויות והזדמנויות מלא לכל סטודנט וסטודנטית והיא נבחרת אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות.

כניסה לאתר אגודת הסטודנטים