דקאן הסטודנטים - תכנית הבנה והידברות

תכנית הבנה והידברות

טלפון: 03-5318978 פקס: 03-6353913

תכנית ההידברות של אוניברסיטת בר-אילן שמה לעצמה למטרה ליצור אווירה של סובלנות, ולהנהיג שיח ציבורי אחר בחברה הישראלית. התכנית מקיימת דיאלוג מעמיק ומפרה בעזרת מנחים מנוסים הבאים מדיסציפלינות ידע ומחקר מגוונת. מתוך שיח בונה זה מתעצבת ומעמיקה גם זהותם האישית והחברתית של משתתפי התכנית, ומתפתחת מודעות לנושאים הקשורים לגורל הקיום במדינת ישראל.

על סטודנט המתקבל לתכנית לעמוד בתנאים האלה:

· תואר ראשון, סטטוס "מן המניין"

· התחייבות לנוכחות מלאה בכל המפגשים ללא יוצא מן הכלל.

· הגשת עבודת סמסטר בתוך חודשיים מסיום התכנית.

· משוב הערכה לתכנית ולתכניה.

סטודנט שיעמוד בכל דרישות התכנית (ציון עובר) יזכה בפטור מקורס כללי (שווה ערך לשתי נקודות) וממבחן במושגי יסוד ביהדות.

התכנית כוללת:

"הידברות דתיים- חילוניים"

תכנית הבנה והידברות בין סטודנטים חילוניים לבין סטודנטים דתיים, בחסות משפחת בכרך ו"צו פיוס". התכנית יוצרת מסגרת אקדמית להחלפת דעות בנושאים הקשורים לדת ולמדינה בין סטודנטים דתיים לחילוניים. שתי מטרות לתכנית: האחת עיונית – להביא למפגש אינטלקטואלי ולהידברות פתוחה מזוויות שונות של קשת הדעות בשיח הציבורי הישראלי על ידי עיון ולימוד משותפים; השניה חברתית ערכית – להביא לאינטראקציה אישית בין דתיים לחילוניים באמצעות דיון תרבותי וערכי שיוביל להבנה והיכרות הדדית עם עולם המושגים, הערכים, ההתפייסות והעמדותשל אלה מול אלה. התכנית פועלת בהצלחה רבה משנת 1997.

היקף התכנית: מפגשים שבועיים בני ארבע שעות אקדמיות למשך סמסטר אחד.

תכנית הידברות דתיים-חילוניים כוללת:

1. סיור יומי (אחד או יותר) מחוץ לכותלי הקמפוס כגון: מפגש בלתי אמצעי עם אנשי הקהילה החרדית בירושלים ו/או יום עיון "חילוני" במכללת 'עלמא' בתל-אביב.

2. שבת משותפת בבית מלון

ההשתתפות בתכנית אינה נכללת בחישוב שעות הלימוד לצורך תשלום שכר הלימוד.

משרדי התכנית ממוקמים בבניין פנימיית בנות (ממערב לבניין האגודה, בקומה ב', מעל לשכת הרב). סימון הבניין: 'סטודנטים 106'.

 

לאתר תכנית ההדברות