מכון גבוה לתורה - בית מדרש

המכון הגבוה לתורה - בית המדרש נוסד כדי לאפשר לסטודנטים לימודים תורניים בד בבד עם לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה.

הלימודים מתקיימים במסגרת חברותות, סדרים, שיעורי רמי"ם וכדומה, בשעות הבוקר ולפני הצהריים 13.00-8.00. ואחרי הצהריים בשעות 18:00-14:00 .

תשומת לב רבה מוקדשת  להתאמת השעות של הסטודנט בין הקורסים השונים בלימודיו באוניברסיטה לבין שעות לימודיו במכון, ומאמץ מיוחד נעשה ע"י האוניברסיטה והמכון למנוע חפיפות. בנוסף, שעות הלימוד השונות במכון, בימים השונים, נועדו לפתור בעיות מעין אלו.

במכון ישנם כמה תכניות לימוד

  • גמרא בעיון ובבקיאות
  • לימודים לקראת בחינות והסמכה לרבנות
  • תכנית רבנות מעשית- קהילתית
  • תכנית ראשית - תכנית העשרה לסטודנטים חסרי רקע ביהדות
  • שיעורים במקרא, תולדות הפסיקה וחסידות, מחשבת ישראל ומבואות לספרות חז"ל.
  • תכנית מיוחדת לדוקטורנטים מצטיינים.
  • ימי עיון בנושאים שונים ו"עולמות נפגשים"- מפגשים בין חוקרים מן האקדמיה וסגל בית המדרש.

 

לבחירת הסטודנט  מסלולי לימוד בבית המדרש

מסלול הלימודים הישיבתיים 22 ש"ש - מזכה במלגת שכר לימוד ובמלגת קיום חודשית

מסלול לימודי בית המדרש 16 ש"ש - מזכה במלגת שכר לימוד

מסלול מיוחד לתלמידי ביה"ס להנדסה, ביוטכנולוגיה ,ביולוגיה חישובית ואופטומטריה 14 ש"ש - מזכה במלגת שכר לימוד

תכנית לדוקטורנטים מצטיינים 25 ש"ש - פרטים נוספים במשרד המכון

תכנית "ראשית" - תכנית יחודית עבור סטודנטים חסרי רקע ביהדות  המעוניינים ללמוד יהדות באופן בלתי אמצעי. התכנית מציעה מגוון שיעורים המותאמים לסטודנטים וכן ליווי אישי לכל סטודנט ע"י דוקטורנט וחברותות ותיקון מקרב וותיקי תלמידי המכון.

תלמידי המכון הגבוה לתורה הלומדים שנתיים ומעלה יהיו פטורים מכל לימודי היסוד ביהדות וממבחן במושגי יסוד ביהדות, וכן משני קורסים כלליים. פטור זה ניתן לתלמידי המכון בלבד.

תלמידי המכון הלומדים שנה אחת בלבד, יהיו פטורים ממחצית מלימודי היסוד ביהדות ומקורס כללי אחד.

לתלמידי המכון ניתנות מלגות שנתיות בהתאם למצבם המשפחתי והכלכלי. נוסף על כך ניתנים פרסי לימוד לתלמידים מצטיינים.

הנהלת המכון שומרת לעצמה זכות החלטה סופית בדבר קבלת תלמידים לפי שיקוליה הבלעדיים. פרטים סופיים אודות הלימודים, נהלים, תשלום שכ"ל ומלגות יינתנו בעת ההרשמה בפועל לבית המדרש.

ההרשמה באינטרנט בכתובת: www.mgl.org.il

וכן במזכירות המכון בטל' 03-5318479

בשעות 13.00-9.00 בפקס 03-7384023

דוא"ל: biu.machon@gmail.com

לפרטים על תכניות הדוקטורנטים ותכנית רבנות מעשית נא לפנות למשרדי המכון.