זמני הטיפול בפניות של סטודנטים  למדורי מנהל הסטודנטים SLA

שם המדור

הנושא

זמן טיפול

אופן הפניה

הערות

תכניות לימודים ומעקב תל"מ

אישור שנות לימוד (עבור שנים קודמות )

  עד 3 ימי עבודה

טופס פניה

 

הפסקת לימודים

עד 5 ימי עבודה

פניה מנהלית דרך אינ-בר

 

פנייה לוועדת שכ"ל

עד 21 ימי עבודה

טופס פניה

 

נושאים אחרים 

עד 10 ימי עבודה

טופס פניה

 

קבלת תלמידים

בנושא ערעורים

עד 5 ימי עבודה

פניה מנהלית דרך אינ-בר

 

נושאים אחרים

עד 5 ימי עבודה

טופס פניה

 

רשם

אישור סיום לימודים וקורסים עודפים

 

עד 20 ימי עבודה מיום קבלת האישור על סיום חובות שכר הלימוד לאוניברסיטה

 

 

 

פניה מנהלית דרך אינ-בר

 

בחודשים מרץ-יולי זמן הטיפול מתארך עקב עומס

 

קורסים עודפים לגמול השתלמות לאחר קבלת התואר

 

 

 

אישור להתמחות פרט לתזה

 

 

 

גיליון ציונים בתשלום

עד 3 ימי עבודה

פניה מנהלית       דרך האינ-בר או

דרך טופס פניה

 

אישור חוזר לתואר

עד 5 ימי עבודה

 

פניה מנהלית דרך אינ-בר

 

אישור השלמה לתזה

עד 10 ימי עבודה

פניה מנהלית

דרך אינ-בר

 

אישור %80 לתואר ראשון/ שני

 

פניה מנהלית

דרך אינ-בר

 

בחינות

כל הנושאים

3 ימי עבודה

טופס פניה

לאחר שהתקבלו ציונים

סטטוס

פטור והכרה בלמודים קודמים

21 ימי עבודה

 

פניה מנהלית

דרך אינ-בר

מאוגוסט עד נובמבר יתארך זמן הטיפול ל- 30 ימי עבודה

 

מועד מיוחד מעכב תואר ומילואים

10 ימי עבודה

פניה מנהלית

דרך אינ-בר

 

מועד מיוחד עם נבחני השנה

21 ימי עבודה

פניה מנהלית

דרך אינ-בר

בשירות עצמי דרך אינ-בר

עבודות באיחור

10 ימי עבודה

טופס פניה

 

 

ארכה באנגלית

15 ימי עבודה

טופס פניה

 

 

חידוש לימודים

15 ימי עבודה

פניה מנהלית

דרך אינ-בר או דרך טופס פניה

 

 

נושאים אחרים

 

15 ימי עבודה

טופס פניה