הקלות בבחינות ובהגשת עבודות להורים לילדים קטנים 19/1/22 (English below)

הקלות מיוחדות לסטודנטים שהם הורים לילדים:

 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

1. הקלות מיוחדות לסטודנטים שהם הורים לילדים:

הנהלת האוניברסיטה קשובה לקשיים המיוחדים שחווים סטודנטים, הורים לילדים קטנים, שנאלצים לשהות לצד ילדיהם המחויבים בבידוד עקב הידבקות בקורונה, או היחשפות לחולה מאומת. לפיכך, ובמענה לבקשת אגודת הסטודנטים, הוחלט להעניק הקלות מיוחדות בנושא הבחינות והעבודות, כדלקמן:

א. בחינות

 לכל סטודנט שהוא/היא הורה לילד עד כיתה ו' (מגיל לידה עד כיתה ו') תינתן הזכות למועד בחינה נוסף על כל מועד בחינה שהתקיימה בתקופה שבה נאלץ לשמור על ילדו שהיה מאומת עם קורונה או בבידוד המחויב על-פי החוק, ובלבד שלא ייגש ליותר מ-2 מועדי בחינה בכל קורס.
המועד הנוסף יתקיים לאחר סיום תקופת הבחינות של מועדי ב', סמסטר א' תשפ"ב.

את הבקשות יש להגיש בצרוף הצהרה על כך שהתנאים לקבלת הזכות למועד נוסף כאמור מתקיימים, בליווי מסמכים מתאימים למדור סטטוס (לתלמידי תואר ראשון) או לביה"ס ללימודים מתקדמים (מידע מפורט לגבי המסמכים שיש לצרף והאופן שבו יש להגיש את הבקשה, יישלח בהמשך).

לתשומת ליבכם, את הבקשות למועדי ג' בגין קורונה/בידוד/הורים לילדים קטנים יש להגיש שבועיים אחרי פרסום ציוני מועד ב' ולא יאוחר מתאריך 14.4.2214 בינואר 2022.

ב. הגשת עבודות שמועד הגשתן בין 16 בינואר ועד ה-15 במרץ 2022

סטודנט שהינו/ה הורה לילד עד כיתה ו' (מגיל לידה עד כיתה ו'), ואשר נאלץ לשמור בתקופה זו על ילדו שהיה מאומת עם קורונה או בבידוד, יהיה זכאי לאורכה של שבועיים בהגשת עבודה ביחס למועד ההגשה שנקבע לשאר תלמידי הקורס.  

 

בברכה,

פרופ' אריה רייך

סגן-הרקטור

 

Dear Students,

 

  1. Special accommodations for students who are parents of young children:

 

 The Bar-Ilan University administration is aware of the particular challenges faced by students who are parents to young children, with the high number of cases requiring isolation due to Covid-19, or quarantine due to exposure. A decision has therefore been made in response to a request by the Student Union, to grant special exam and assignment accommodations, as follows:

A. Exams

Every student who is a parent to a child up to the 6th grade (from birth through 6th grade) will be granted the right to an additional date of exam for each exam during which they had to watch a child who either had Covid-19 or was quarantined by law, allowing them to take their final exam a maximum of two times for each course.

The additional exam date will take place in the 2021-22 academic year during the special exam period that follows Moed Bet.

A student who requests an additional exam date based on the aforementioned reasons, must complete a declaration stating that all conditions for being granted the additional exam date are met. The declaration, together with relevant supporting documents, is to be submitted to the Status Office (undergraduates) or to the School for Graduate Studies (details on required supporting documents and how to submit the request will be sent out at a later time).

Please note – requests for a third exam period due to Covid-19/quarantine/parents of young children must be submitted within two weeks after Moed Bet exam grades have been published, and no later than April 14, 2022.

B. Assignments due between January 16, 2022 and March 15, 2022

Students who are parents to a child up to the 6th grade (from birth through 6th grade), and who had to watch a child who either had Covid-19 or was quarantined during this period, will be entitled to a two-week extension for submission of assignments beyond the due date for the remainder of the students in the course.   

 

Sincerely yours,

Prof. Arie Reich

Vice-Rector