ניתן לבטל את הבקשה להבחן בתומקס בקמפוס

סטודנט /סטודנטית יקר/ה,

שלום רב,

לאור העלייה בתחלואה, החליטה הנהלת האוניברסיטה להיענות לפניות הסטודנטים ולאפשר ביטול של הבקשה להבחן בתומקס במעבדות מחשבים בקמפוס עד לתאריך 18 בינואר, 2022.

אם ברצונך לבטל את בקשתך להבחן במעבדת מחשבים בקמפוס, עליך להגיש בקשה באמצעות טופס פנייה למדור בחינות.

בקשת הביטול תתייחס לכל הבחינות שלך בסמסטר א', וכולן יתבצעו מהבית.

לתשומת ליבך: גם לאחר הגשת הבקשה לביטול, מיקום הבחינה באינ-בר יישאר: מעבדה בקמפוס – נא להתעלם מכך.

 

בברכה,

מדור בחינות

 

Dear Students,

Due to the spike in Covid-19 cases and requests by students, the Bar-Ilan administration has decided to allow cancellation of sign-up for Tomax-based exams on campus computers, through January 18th.

If you wish to withdraw your request to take exams on campus computers, you must submit a request through the request form of the Exam Office.

The cancellation will apply to all fall semester exams, all of which will then be taken from home.

Please note: Even after submitting your request, In-Bar will continue to show that your exam will be held in a campus lab. You may ignore that.

Sincerely,

Exam Office