מועד ג' לזכאים בגין קורונה סמסטר א' תשפ"ב (English below)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

להלן רענון נהלים להגשת בקשה למועד ג' בגין חולי בקורונה/בידוד לשנה"ל תשפ"ב:

1. סטודנט שחלה בקורונה או היה בבידוד באחד ממועדי הבחינה א' או ב' זכאי למועד ג' וזאת בתנאי שמימש את זכאותו להבחן באחד ממועדי הבחינה הנ"ל.

  אם נעדר ממועד א' בגין חולי בקורונה / בידוד ובמועד ב' נעדר מהבחינה ללא סיבה המוצדקת עפ"י התקנון או ההיפך, לא יהיה זכאי למועד ג'.

2. את הבקשה יש להגיש דרך פניה מנהלית באינבר )למעט תלמידי משפטים, הנדסה ומדעי המחשב הפונים בבקשה למזכירות המחלקה)

בצירוף מסמך רפואי רשמי מקופת החולים המעיד על חולי בקורונה הכולל תאריכים / אישור רשמי ממשרד הבריאות על כניסה לבידוד הכולל תאריכים.

3. את הבקשות למועדי ג' יש להעביר עד שבועיים מיום פרסום ציוני הבחינות של מועדי ב'.

בהצלחה בבחינות,
דורית תנעמי
ראש מדור סטטוס

Dear Students,

Below are the procedures for submitting a request for Moed Gimmel (special exam period) due to Covid-19 or quarantine for the 2021-22 academic year:

  1. Students who were Covid-19-positive or quarantined in one of the exam periods (Aleph or Bet) are eligible for Moed Gimmel, provided they exercised their right to take an exam in one of those first two exam periods. Students who missed Moed Aleph due to Covid-19 or quarantine and missed Moed Bet with no justifiable reason as per policy, or conversely, are not eligible for Moed Gimmel.
     
  2. Submit requests through the administrative request form in the In-Bar portal (other than law, engineering and computer science students, who are to submit their request through their department office) together with an official medical document from the HMO (kupat cholim) indicating Covid-19-positive status including dates / official Ministry of Health document indicating quarantine including dates.
  1. The request for Moed Gimmel must be submitted within two weeks of the date Moed Bet grades are published.

 

  Best of luck on your exams,

  Dorit Tanami     

  Head of Status Office