הנחיות בנושא תו ירוק חדש (English below)

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

להלן כללים לכניסה בשערי האוניברסיטה:

הצגת תו ירוק : עפ"י הנחיות משרד הבריאות, ובהתאם להנחיות הנהלת האוניברסיטה כל חבר סגל (מינהלי, אקדמי ומחקר), אורח, סטודנט , קבלן או ספק מעל גיל 3  המגיע לקמפוס ברכב או ברגל, מחויב להציג את אחת מהתעודות הבאות:

 • תעודת חיסון בתוקף 
 • תעודת מחלים 
 • תו ירוק באמצעות האפליקציה רמזור  
 • אישור בדיקת קורונה (pcr  )שלילית עדכנית התקפה לשבוע  או בדיקת אנטיגן מהירה התקפה ל84 שעות מהכניסה לקמפוס. 
 • בדיקה ביתית אינה מתאפשרת לשימוש כתו ירוק  
 •  

תוקף בדיקות  הקורונה :

 • בדיקה מהירה (אנטיגן) תקפה ל 84 שעות
 • בדיקת pcr   תקפה לשבוע.
 • התוקף הינו מיום הבדיקה.

את הצגת התעודות ניתן להציג למאבטחים בכל אמצעי .

כל הנוכחים ברכב יצטרכו להציג את אחד מהאישורים המפורטים לעיל.  

 לא תתאפשר כניסה לקמפוס ללא תו ירוק. 

אנו ממליצים להגיע עם הצהרת תו ירוק מוכנה מבעוד מועד על מנת שלא להתעכב ולעכב אחרים בכניסה. 

 בברכה

הנהלת האוניברסיטה

Dear Students,

Below are the guidelines for campus entry:

Presentation of the green pass: Per Ministry of Health guidelines, and in keeping with Bar-Ilan University administration guidelines, every staff member (academic, administrative, research), guest, student, contractor or supplier above age three arriving on campus by vehicle or on foot, must present one of the following documents:

 • a valid vaccination certificate 
 • a certificate of recuperation 
 • a green pass via the ‘ramzor’ app  
 • a valid negative coronavirus PCR test (within one week) or rapid antigen test (within 84 hours) before entry onto the campus 
 • a home test does not serve as a green pass  

The Ministry of Health has also updated guidelines on validity of coronavirus tests:

 1. Rapid tests (antigen) are valid for 84 hours
 2. PCR tests are valid for one week

Time span is measured from the date of the test.

The documents may be presented to the security guards in any form.

Everyone in the incoming vehicle must present documentation as indicated above.  

 Campus entry will not be permitted without a green pass. 

We recommend you arrive on campus with the green pass in hand to avoid delaying yourself and others. 

 Sincerely,

Bar-Ilan University Administration