רשימת הקורסים שבהם יתקיימו מבחנים בתומקס סמסטר א' תשפא -נכון ל-31/12/20 ובכפוף לשינויים