לומדה להטרדה מינית-חובה בכל תואר

לומדה להטרדה מינית

כל סטודנט חייב לבצע את הלומדה בנושא מניעת הטרדה מינית בכל תואר אותו הוא לומד (ראשון/שני/שלישי).

חובה זו היא תנאי לקבלת התואר.

 

הרישום ללומדה מתבצע אוטומטית ע"י המערכת (אחת לשבוע בימי ראשון)  לתלמידי שנה א בתואר.

הלומדה תופיע ברשימת הקורסים במערכת הלמידה המתוקשבת (MOODLE) של הסטודנט.