שיפור ציון במועד ב', סמסטר א' תשפ"א, Exam grade improvement in Moed Bet – Fall semester 2020-2021

 

סטודנטים יקרים,

להלן כללי הרישום לשיפור ציון במועד ב':

 • סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם.
   
 • סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו להירשם באמצעות מערכת אינ-בר > כפתור רישום למועד.
   
 • ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה.
   
 • לאחר סגירת ההרשמה, ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה הנמצא באתר מדור בחינות.
   
 • עלות דמי טיפול ברישום מאוחר - 80 ש"ח. נא הירשמו בזמן והימנעו מתשלומים.
   
 • סטודנט שקיבל שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.
   
 • מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט      של מדור בחינות.

 

    בברכת הצלחה 

    מדור בחינות

 

Dear Students,

Below are the guidelines for Moed Bet exam registration for grade improvement:

Students who did not take an exam in Moed Aleph at all or who received a grade of 70 or lower – appear automatically on the Moed Bet list and need not register.

Students who received a grade above 70 in Moed Aleph and would like to register for Moed Bet may do so via the In-Bar portal >  Register button.

The registration window opens 17 days before the exam date and closes 6 days before the exam date.

After registration closes, you may register via the registration form found on the Exam Office website.

The handling fee for late registration is 80 NIS. Please register on time to avoid unnecessary payments.

Students who were already given an exam booklet and decided not to take the exam, for any reason, must wait 30 minutes, and will receive a failing grade. This policy applies to exams in any exam period.

If an exam was taken in two exam periods (two Moeds), only the latter of the two counts.

Complete guidelines for exams and additional details on the subject of exams and grades may be found on the Exam Office website.

 

                                               

  Best of luck in your studies,