שיפור ציון במועד ב' (English below)

 

שלום רב,

להלן כללי הרישום למועד ב' שמתקיים באותה שנת לימודים:

סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם ידנית.

סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר > רישום למועד. ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה. לאחר מכן, אפשר להירשם במדור בחינות (502 – מבנה 1) ביום הבחינה בלבד. ההרשמה תתבצע עד חצי שעה לפני הבחינה. עלות דמי טיפול - 80 ש"ח.

סטודנטים שנרשמו למועד ב' ומעוניינים לבטל, יוכלו לעשות זאת דרך מערכת אינ-בר, עד שבוע לפני מועד הבחינה. לאחר מכן, הביטול יחויב ב-40 ש"ח.

מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

 

את נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של מדור בחינות.

     בברכת הצלחה בלימודים,
     מדור בחינות

 

Registration for grade improvement in Moed Bet

 

 Students who were not tested in the first exam period (Moed Aleph) or received a grade of 70 or lower – automatically appear on the list of examinees and do not need to register for them.

Students who received a grade of 71 or higher in Moed Aleph and would like to register for Moed Bet, may do so via the In-Bar portal -> Register.The registration window is open from 17 days before the exam date until 6 days before. After this window, registration is at the Exams Department (502 – Building 1) on the date of the exam only. Registration will be allowed until half an hour before the exam, with a fee of 80 NIS.

Students who registered for Moed Bet and would like to cancel may do so via the In-Bar portal, until one week before the exam. After that, a cancellation fee of 40 NIS is incurred.

The latter of the two grades is the determining grade.

A student who had already been handed the exam questionnaire and chooses not to take the exam for any reason, must wait half an hour before leaving the classroom, and will receive a failing grade. This applies to all exam periods.     

Exam regulations and additional details on exams and grades may be found at the Exam office website.

 

  Best of luck on your exams,
  Exams Department