שיפור ציון במועד ב', סמסטר ב', תשפ"ב, Exam grade improvement in Moed Bet – spring semester 2022

 

להלן כללי הרישום למועד ב':

סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם.

סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר > לוח בחינות > כפתור רישום למועד.

ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה.

לאחר סגירת ההרשמה באינבר, ניתן להירשם באמצעות טופס הנמצא אצל המשגיח/ה בכיתה. עלות דמי טיפול ברישום מאוחר - 80 ₪ אשר יגבו מחשבון שכר הלימוד של הסטודנט.

שימו לב – לבחינות במערכת תומקס לא ניתן להירשם ביום הבחינה. נא הירשמו עד 6 ימים ממועד הבחינה.

סטודנטים אשר למדו את הקורס בשנה שעברה וקיבלו אישור למועד מיוחד – מועד אחד בלבד, אינם רשאים לגשת למועד ב' אם מימשו את זכאותם במועד א' בשנה"ל הנוכחית.

סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

את נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של מדור בחינות.

 

                                               

  בברכת הצלחה בלימודים,

מדור בחינות

 

Exam grade improvement in Moed Bet – Spring semester 2022

 

Below are the registration instructions for Moed Bet exams:

Students who did not take an exam in Moed Aleph at all or who received a grade of 70 or lower – appear automatically on the Moed Bet list and need not register.

Students who received a grade of 71 or higher in Moed Aleph and would like to register for Moed Bet may do so via the In-Bar portal > Exam list > Register.

The registration window opens 17 days before the exam date and closes 6 days before the exam date.

After In-Bar registration closes, you may register via the form available from the proctor in the classroom. The handling fee for late registration is 80 NIS, to be debited from your student tuition account.

Please note! You may not register for Tomax-based exams on the day of the exam. Please register at least six days prior to the exam date.

Students who took the course last year and were approved for a special exam period – a single one – are not entitled for Moed Bet exams if they already exercised that right in Moed Aleph this year.

Students who were already given an exam booklet and decided not to take the exam, for any reason, must wait 30 minutes in the classroom, and will receive a failing grade. This policy applies to exams in any exam period.

If an exam was taken in two exam periods (two Moeds), only the latter of the two counts.

The complete guidelines for exams and additional details on the subject of exams and grades may be found on the Exam Office website.

 

                                               

 Best of luck in your studies,

The Exam Office