מידע לסטודנטים בנושא בחינות – סמסטר א' תש"ף

 

סטודנטים יקרים,

 

1. מועדי הבחינה

אפשר לצפות במועדי הבחינות בקורסים אליהם נרשמתם במערכת אינ-בר (תפריט לוח בחינות – סטודנט).  

 

2. אישור כניסה לבחינה

           
יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה שנושאת תמונה.

סטודנטים עם יתרת חוב לשכר לימוד, לא יוכלו להיבחן. אפשר לוודא את סטטוס התשלום שלכם במערכת אינ-בר (תפריט אישורים – אישור כניסה לבחינה).

 

3. לוחות זמנים     

הכניסה תתאפשר עד חצי שעה מתחילת הבחינה.

בעלי זכאות לתוספת זמן אישית צריכים להציג את האישור בתחילת הבחינה.

 

4. התנהלות בזמן בחינה

היציאה לשירותים מותרת בליווי משגיח החל מ-45 דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה.

בחצי השעה האחרונה של הבחינה, לא תתאפשר יציאה לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספת זמן.

נשים הרות שיצטיידו באישור רפואי מתאים, זכאיות לצאת לשירותים בכל עת, ולתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תתאפשר לנשים בעלות זכאות לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקות למידה וכו').

הכנסת טלפונים ניידים, אוזניות אלקטרוניות ושעונים חכמים – אסורה ואף תגרור העמדה בפני וועדת משמעת.

כדי להשתמש באטמי אוזניים יש להציג אותם למשגיח/ה בתחילת הבחינה.

 

5. בחינות חופפות

במקרה שנקבעו שתי בחינות באותו יום ובאותה השעה, אפשר להיבחן בשתיהן לאחר הרשמה במערכת אינ-בר. ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה. לאחר ההרשמה, מומלץ לשלוח מייל למרצה ולעדכנו.

הבחינות החופפות מתקיימות בבניין 605 – כיתה 61. הבחינות שיקבעו למשמרת שלישית ורביעית, יוקדמו בשעתיים.

בחינות שנקבעו לשעה 16:00, תתחלנה בשעה 14:00 בכיתות הבחינות החופפות.

בחינות שנקבעו לשעה 18:00, תתחלנה  בשעה 16:00.

 

סטודנטים שיחזרו בהם ויחליטו להשתתף רק בבחינה אחת, יוכלו לצאת מהכיתה רק לאחר  חצי שעה מתחילת מועד הבחינה הרשמי.

 

6. מועדי ב'

מועד ב' באותה שנת לימודים:

סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם ידנית.

סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר > רישום למועד. ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה. לאחר מכן, אפשר להירשם במדור בחינות (502 – מבנה 1) ביום הבחינה בלבד. ההרשמה תתבצע עד חצי שעה לפני הבחינה, בתשלום של 80 ש"ח.

סטודנטים שנרשמו למועד ב' ומעוניינים לבטל, יוכלו לעשות זאת דרך מערכת אינ-בר, עד שבוע לפני מועד הבחינה. לאחר מכן, הביטול יחויב ב-40 ש"ח.

מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

שיפור ציון בסמסטר שונה או בשנת לימודים עוקבת:

יש להגיש בקשה למדור סטטוס או לוועדה לתארים מתקדמים דרך האינ-בר.

       

  את נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של מדור בחינות.

 

  בהצלחה בבחינות,
  אודליה עזאני,
 ראש מדור בחינות