חרדית

  ת"ז ממוצע שנתי מסלול
1 315667782 95.4 עבודה סוציאלית
1 315417717 95.4 מנהיגות וניהול מערכות חינוך