הדגמת הרישום

  • לרווחת הסטודנטים הכנו סרטון הדרכה לרישום באמצעות היעוץ הוירטואלי. 

אורך הסרטון כרבע שעה והוא עוסק בנושא רישום וביטול קורסים, רישום להתמחויות, למערכת מובנה, לקורסי השלמה בתואר שני, פניה למזכירות ולתמיכה טכנית ועוד.

חיפוש ורישום לקורסים דרך קוד נושא

רישום לקורסים דרך שיבוץ מרשימה
מופיע אשכול אנגלית בלבד
לימוד של יותר מתוכנית לימודים אחת 
תנאי קדם
מחיקת קורסים והחלפת קבוצות ותרגילים
קורסים אינטרנטיים וקורסים ללא יום ושעה
בחירת התמחויות
תכנית מובנה סל
רישום לתואר שני עם השלמות
 

  • מאחלים לכם רישום מוצלח!