מועד תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד לשנה"ל תשפ"ג

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ג לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים מיום רביעי, ח' אדר 1.3.23 (ותפתח בהדרגה במהלך היומיים הראשונים)  עד יום חמישי, א' ניסן , 23.3.23.

לאוכלוסיה הנרשמת ברישום אינטרנטי תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו מערכת הרישום לקורסים במערכת אינ-בר תהיה פתוחה לביצוע שינויים.

חלונות הזמן בתקופת השינויים במערכת הרישום לקורסים יפתחו לסטודנטים בהדרגה במהלך היומיים הראשונים (עפ"י חלונות זמן אישיים אותם ניתן יהיה לראות באינ-בר*) ויישארו פתוחים ברציפות עד ליום השינויים האחרון, יום חמישי, א' ניסן 23.3.23 בחצות.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימים  שישי ושבת.

* חלונות הזמן יפורסמו ביום ראשון, ה' אדר 26.2.23 החל מהשעה 16:00.

סטודנטים שאינם נרשמים באמצעות הרישום האינטרנטי,  יוכלו לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים באמצעות נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך).

 

 חשוב,

ניתן יהיה לבצע שינויים בקורסי סמסטר ב' בלבד.

שינויים בקורסים שנתיים/סמסטר א' לא יתאפשרו.

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.

 

 

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00.