מועד תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד לשנה"ל תשפ"ב

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים מיום רביעי, כ"ב אדר א' 23.2.22  עד יום רביעי, י"ג אדר ב', 16.3.22.

לאוכלוסיה הזכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו הייעוץ הוירטואלי במערכת אינ-בר יהיה פתוח לביצוע שינויים.

חלונות הזמן בתקופת השינויים ביעוץ הווירטואלי יפתחו לסטודנטים בהדרגה במהלך היומיים הראשונים (עפ"י חלונות זמן אישיים אותם ניתן יהיה לראות באינ-בר*) ויישארו פתוחים ברציפות עד ליום השינויים האחרון, יום רביעי י"ג אדר ב' 16.3.22 בחצות.

היעוץ הוירטואלי לא יפעל בימי  שישי ושבת.

* חלונות הזמן יפורסמו ביום ראשון י"ט אדר א', 20.2.22 החל מהשעה 16:00.

אוכלוסיית הסטודנטים שאינה זכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תוכל לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים באמצעות נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך).

 

 חשוב,

ניתן יהיה לבצע שינויים בקורסי סמסטר ב' בלבד.

שינויים בקורסים שנתיים/סמסטר א' לא יתאפשרו.

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00.