סטודנטים שנרשמים ברישום אדמיניסטרטור (ולא באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית לקורסים)

  • סטודנטים לתואר ראשון ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
  • סטודנטים לתואר ראשון בקמפוס החרדי שהתחילו את לימודיהם לפני תשפ"א.
  • סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשפ"א.
  • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ח ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
  • סטודנטים לתואר שני בתכנית ליעוץ ארגוני.
  • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ז ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
  • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחשוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ז ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
  • השלמות לתואר שלישי כל השנים.

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל בקישור זה.