כל המידע שאתם צריכים לקראת הבחינות סמסטר ב', תשע"ט

סטודנטים/יות יקרים/ות,

 

מידע חשוב בנושא בחינות

מצ"ב כל המידע שאתם צריכים לקראת הבחינות שבפתח. אנא קראו בעיון והגיעו מוכנים לבחינות.

מידע מלא בנושא בחינות ניתן למצוא באתר מדור בחינות ולנוחיותכם מצ"ב קישורית לאתר שכ"ל

 

בהצלחה בבחינות

מנהל הסטודנטים