קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ט ואילך

לתשומת לבך!

המידע שלהלן מתייחס לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ט ואילך

.

סטודנטים לתואר ראשון חייבים במינימום 2 ש"ש (4 נ"ז) בקורסים כלליים*.

*סטודנטים ששעות הדרישה שלהם במחלקות ובלימודי יסוד הם 64 ש"ש (128 נ"ז) ומעלה -  לא מחויבים בקורסים כלליים לתואר.

מסלול הלימוד מורחב (חד-חוגי) דו-ראשי לא מובנה(דו-חוגי) דו-ראשי מובנה מורחב-מורחב  מורחב-ראשי
שעות מקצועיות חוג א לפחות 46 ש"ש
(92 נ"ז)
לפחות 27 ש"ש בכל חוג. (54 נ"ז) לפחות 25 ש"ש בכל חוג. (50 נ"ז) לפחות 46 ש"ש
 בכל חוג. (92 נ"ז)
לפחות 46 ש"ש בחוג המורחב
(92 נ"ז)
שעות מקצועיות חוג ב אין לפחות 27 ש"ש בכל חוג (54 נ"ז) לפחות 25 ש"ש בכל חוג (50 נ"ז) לפחות 46 ש"ש
 בכל חוג (92 נ"ז)
לפחות 27 ש"ש במסלול הראשי      (54 נ"ז)
לימודי יסוד ביהדות 10 ש"ש (20 נ"ז) 10 ש"ש (20 נ"ז) 10 ש"ש (20 נ"ז) 10 ש"ש (20 נ"ז) 10 ש"ש (20 נ"ז)
לימודים כלליים מינימום 2 ש"ש*
(4 נ"ז)
---------------- מינימום 2 ש"ש*
(4 נ"ז)
מינימום 2 ש"ש* 
(4 נ"ז)
מינימום 2 ש"ש*
(4 נ"ז)
  השלמה ל-64 ש"ש (128 נ"ז) בקורסי מחלקה או קורסים כלליים   השלמה ל-64 ש"ש (128 נ"ז) בקורסי מחלקה או קורסים כלליים השלמה ל-110 ש"ש (220 נ"ז) בקורסי מחלקה או קורסים כלליים השלמה ל-91 ש"ש (182 נ"ז) בקורסי מחלקה או קורסים כלליים
סה"כ ש"ש (נ"ז) לתואר מינימום 64
(128 נ"ז)
מינימום 64 
(128 נ"ז)
מינימום 64 
(128 נ"ז)
מינימום 110 
(220 נ"ז)
מינימום 91 
(182 נ"ז)