חרדית

  תוכניות חרדית  
  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי
1 203044458 97.9
2 307840884 97.9
3 206762676 97.7
4 303331995 97.2
5 301561122 96.8