כתובות דוא"ל במחלקות / פקולטות

שם המחלקה / פקולטה

כתובת דוא"ל ליצירת קשר

אופטומטריה

אמנות יהודית

alonis@biu.ac.il

Rachel.hanig@biu.ac.il

אנגלית שפה זרה efl.unit@biu.ac.il
בלשנות וספרות אנגלית

English.dept@biu.ac.il

ב.א. רב תחומי במדעי הרוח Humanities.Faculty@biu.ac.il
ביה"ס לתקשורת comm.office@biu.ac.il
ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות yesod@biu.ac.il
ביולוגיה חישובית ilana.loinger@biu.ac.il
גיאוגרפיה geog.dept@biu.ac.il
המכון הגבוה לתורה biu.magal@biu.ac.il
הבעה habaa.unit@biu.ac.il
החוג הרב תחומי במדעי היהדות jewish.studies@biu.ac.il
הנדסה- תואר ראשון Undergradsec.Engfaculty@biu.ac.il
הנדסה- תואר שני Gradsec.Engfaculty@biu.ac.il
הסטוריה כללית general-history.dept@biu.ac.il
זרועות הביטחון z.bitachon@gmail.com
חוג משולב חברה - תואר ראשון m-hevra.dept@biu.ac.il
חוג משולב חברה - תואר שני malm@biu.ac.il
חינוך- תואר ראשון toar1edu@biu.ac.il
חינוך- תואר שני toar2edu@biu.ac.il
חינוך - הכשרת מנהלים menahel@biu.ac.il
חינוך - תואר שלישי toar3edu@biu.ac.il
חשבונאות - תואר שני / תעודה info@barilan-cpa.co.il
ייעוץ ארגוני org.consult@biu.ac.il
כימיה chemistry.office@biu.ac.il
כלכלה economics.student@biu.ac.il
ל.בינתחומיים - פרשנות ותרבות rachel.hobara@biu.ac.il
ל.בינתחומיים - מגדר genderst@biu.ac.il
ל.בינתחומיים - מדעי המוח- תואר ראשון brain.science@biu.ac.il
ל.בינתחומיים - המרכז לחקר המוח gondabrain.center@.biu.ac.il
ל.בינתחומיים - ניהול ויישוב סכסוכים pconfl@biu.ac.il
ל.בינתחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה ronit.uri@biu.ac.il
לימודי ארץ ישראל deptle@biu.ac.il
לימודי מידע information-science.dept@biu.ac.il
לימודים קלאסיים vered.moshkovitz@biu.ac.il
לימודי המזרח התיכון Mideast.dept@biu.ac.il
לשון עברית gacalot@biu.ac.il
מדעי החיים- תואר ראשון herchk@biu.ac.il
מדעי החיים- תארים מתקדמים rotem.efrony@biu.ac.il
מדעי המדינה- תואר ראשון  students.ba@biu.ac.il
מדעי המדינה - פרוייקטים- משרדי ממשלה וביקורת  projects.politics@biu.ac.il
מדעי המדינה - תואר שני ושלישי students.ma-phd@biu.ac.il
מדעי המחשב

Cs.office@biu.ac.il

מדעי הרפואה

nurith.maor@biu.ac.il

מדרשה midrasha@biu.ac.il
מוסיקה music.dept@biu.ac.il
מנהל עסקים bschool@.biu.ac.il
מנהל עסקים- תוכנית המנהלים למגזר הציבורי emba.gov@biu.ac.il
משפטים law.help@biu.ac.il
מתמטיקה math.dept@biu.ac.il
ניהול - תואר ראשון ba.lm@biu.ac.il
ניהול- תואר שני בניהול תעשייתי maim@biu.ac.il
ניהול- תואר שני בבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות mha@biu.ac.il
ניהול- תואר שני בניהול שרשרת ההספקה ולוגיסטיקה mares@biu.ac.il
ניהול- תואר שני בניהול שרשרת ההספקה ולוגיסטיקה למנהלים malm@biu.ac.il
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה socio.dept@biu.ac.il
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תארים מתקדמים socio.grad@biu.ac.il
ספרות משווה gr.comlit@biu.ac.il
ספרות עם-ישראל - יידיש - תואר שלישי yiddish@biu.ac.il
ספרות עם ישראל

Hebrew-literature@biu.ac.il

עבודה סוציאלית-תואר ראשון sw.ba@biu.ac.il
עבודה סוציאלית-תואר שני sw.ma@biu.ac.il
עבודה סוציאלית- השלמה לתואר שני sw.hashlama@biu.ac.il
עבודה סוציאלית-תואר שלישי sw.ma@biu.ac.il
עיתונאות ותקשורת journal@biu.ac.il
ערבית arab.dept@biu.ac.il
פילוסופיה יהודית eynat.zuckerman@biu.ac.il
פילוסופיה כללית Philosophy.Dept@biu.ac.il
פיסיקה physics.dept@biu.ac.il
פסיכולוגיה- תואר ראשון psychology.ma@biu.ac.il
פסיכולוגיה- תואר שלישי ayala.bracha@biu.ac.il  
פסיכולוגיה- תואר שני psy.ma@biu.ac.il
קרימינולוגיה criminology.dept@biu.ac.il

רפואה

Med.Sec@biu.ac.il

שמ"ע - שירות ומידע לסטודנט biu.9392@biu.ac.il
תולדות ישראל deptti@biu.ac.il
תושב"ע depttl@biu.ac.il
תל"מ - תוכניות לימודים tlm.office@biu.ac.il
תלמוד depttl@biu.ac.il
תנ''ך depttn@biu.ac.il
תעודת הוראה teachers.training@biu.ac.il
תרבות צרפת french.dept@biu.ac.il
תרגום וחקר התרגום trans@biu.ac.il