ב.א. רב תחומי במדעי החברה והמלט"ק

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול
  תכנית המלט"ק - כלכלה, מדעי המדינה
1 305259236 97.9 המחלקה לכלכלה
ב.א. רב-תחומי
2 305046518 97 המחלקה למדעי המדינה
ב.א. רב-תחומי
3 305748030 96.1 המחלקה למדעי המדינה
ב.א. רב-תחומי
4 304863103 95.3 המחלקה למדעי המדינה
ב.א. רב-תחומי
  ב.א. רב תחומי מדעי החברה    
1 204654594 99.2 ב.א. רב-תחומי
2 300320868 98.8 ב.א. רב-תחומי
3 308538354 98.6 ב.א. רב-תחומי
4 27178839 98.4 ב.א. רב-תחומי
5 27930510 98.3 ב.א. רב-תחומי
6 206220816 98.2 ב.א. רב-תחומי
7 204169528 98.2 ב.א. רב-תחומי
8 27918929 98.1 ב.א. רב-תחומי
9 204735161 98 ב.א. רב-תחומי
10 43225267 97.8 ב.א. רב-תחומי
11 314737610 97.6 ב.א. רב-תחומי
12 206197204 97.3 ב.א. רב-תחומי
13 311402424 97.3 ב.א. רב-תחומי
14 203286513 97.1 ב.א. רב-תחומי
15 204357602 97 ב.א. רב-תחומי
16 300460896 97 ב.א. רב-תחומי
17 307967695 97 ב.א. רב-תחומי
18 32145914 96.9 ב.א. רב-תחומי
19 32232530 96.8 ב.א. רב-תחומי
20 205927668 96.8 ב.א. רב-תחומי
21 21959556 96.7 ב.א. רב-תחומי
22 22128920 96.7 ב.א. רב-תחומי
23 204646889 96.6 ב.א. רב-תחומי
24 200839553 96.6 ב.א. רב-תחומי
25 305191660 96.6 ב.א. רב-תחומי
26 33827379 96.4 ב.א. רב-תחומי
27 53003646 96.4 ב.א. רב-תחומי
28 205663750 96.4 ב.א. רב-תחומי
29 311605240 96.3 ב.א. רב-תחומי
30 311494066 96.2 ב.א. רב-תחומי
31 33808106 96.2 ב.א. רב-תחומי