תכנית המלט"ק

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 1
1 204259477 97.4 כלכלה
       
1 328794169 97.3 מדעי המדינה
2 308409374 96.7 מדעי המדינה