לימודים כלליים לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז או תשע"ח

לתשומת לבך!

המידע שלהלן מתייחס לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז או תשע"ח

.
כל הסטודנטים לתואר ראשון בכל התכניות ובכל המחלקות (מורחב, דו-ראשי מובנה, דו-ראשי לא מובנה, מורחב-מורחב, מורחב-ראשי) ללא יוצא מן הכלל חייבים במינימום 2 ש"ש בקורסים כלליים.

 

מסלול הלימוד מורחב (חד-חוגי) דו-ראשי לא מובנה(דו-חוגי) דו-ראשי מובנה מורחב-מורחב  מורחב-ראשי
שעות מקצועיות חוג א לפחות 46 ש"ש לפחות 27 ש"ש בכל חוג.  לפחות 25 ש"ש בכל חוג.  לפחות 46 ש"ש
 בכל חוג. 
לפחות 46 ש"ש בחוג המורחב
שעות מקצועיות חוג ב אין לפחות 27 ש"ש בכל חוג לפחות 25 ש"ש בכל חוג לפחות 46 ש"ש
 בכל חוג
לפחות 27 ש"ש במסלול הראשי
לימודי יסוד ביהדות 10 ש"ש 10 ש"ש 10 ש"ש 10 ש"ש 10 ש"ש
לימודים כלליים מינימום 2 ש"ש מינימום 2 ש"ש  מינימום 2 ש"ש  מינימום 2 ש"ש  מינימום 2 ש"ש 
  השלמה ל-64 ש"ש בקורסי מחלקה או קורסים כלליים   השלמה ל-64 ש"ש בקורסי מחלקה או קורסים כלליים השלמה ל-110 ש"ש בקורסי מחלקה או קורסים כלליים השלמה ל-91 ש"ש בקורסי מחלקה או קורסים כלליים
סה"כ ש"ש לתואר מינימום 64 מינימום 66 מינימום 64 מינימום 110 מינימום 91