מידע אישי

לאינ-בר, מידע אישי

מערכת מידע אישי מאפשרת גישה למידע אישי למועמד ולסטודנט וביצוע פעולות שונות:

·         נתוני מועמד

·         הרשמה וקבלה

·         מערכת שעות

·         לוח בחינות

·         רשימת ציונים

·         רישום לבחינות חופפות

·         רישום לשיפור ציון

·         מצב חשבון

·         אישור לימודים

·         הרשמה לקורסים

·         העלאת תמונת פספורט

·         הזמנת אישורים (גיליון ציונים רשמי, תרגומי אישורים לאנגלית, אישור על שנות לימוד ועוד)

·         בקשת אישור לסיום תואר

·         קודי משתמש במחשב

·         פרטים אישיים

·         עדכון כתובת דוא"ל

 

 

לאינ-בר מידע אישי