חוברת הוראות הרשמה

אנו מביאים בחוברת זו הסבר פרטי תהליך ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים באוניברסיטה.
אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנאמר להלן ולנהוג לפי הכללים שנקבעו.

 

חוברת הוראות הרשמה תשפ"ב

Registration Guidelines for the 2021-222 Academic Year

חוברת הוראות הרשמה תשפ"א

חוברת הוראות הרשמה תש"פ

חוברת הוראות הרשמה תשע"ט

חוברת הוראות הרשמה תשע"ח

חוברת הוראות הרשמה תשע"ז

חוברת הוראות הרשמה תשע"ו

חוברת הוראות הרשמה תשע"ה

חוברת הוראות הרשמה תשע"ד

חוברת הוראות הרשמה תשע"ג

חוברת הוראות הרשמה תשע"ב