חוברת הוראות הרשמה

אנו מביאים בחוברת זו הסבר פרטי תהליך ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים באוניברסיטה.
אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנאמר להלן ולנהוג לפי הכללים שנקבעו.

 

חוברת הוראות הרשמה תש"פ

חוברת הוראות הרשמה תשע"ט

חוברת הוראות הרשמה תשע"ח

חוברת הוראות הרשמה תשע"ז

חוברת הוראות הרשמה תשע"ו

חוברת הוראות הרשמה תשע"ה

חוברת הוראות הרשמה תשע"ד

חוברת הוראות הרשמה תשע"ג

חוברת הוראות הרשמה תשע"ב