חוברת הוראות הרשמה

אנו מביאים בחוברת זו הסבר פרטי תהליך ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים באוניברסיטה.
אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנאמר להלן ולנהוג לפי הכללים שנקבעו.

לידיעתך, הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת רישום אינטרנטית לקורסים - ”פריא“ל“ שמטרתה לאפשר לסטודנטים להירשם לקורסים ללא צורך בהגעה פיזית לקמפוס.
פרטים והסברים על המערכת ותהליך הרישום מפורטים בחוברת זו תחת הנושא תהליך ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה, בכתובת: www.biu.ac.il

מומלץ לבקר באתר לפני עריכת תוכנית הלימודים.

ההרשמה כוללת כמה פעולות. חוברת זו באה להבהיר את סדר הפעולות.

אם הנך סטודנט ותיק, עליך לוודא כי קיימת את התחייבויותיך הכספיות לשנת הלימודים הקודמת, אחרת לא תוכל להירשם. בנוסף על כך מועמד חדש או סטודנט ותיק חייב בתשלום המקדמה ע“מ לבצע רישום לקורסים.

סטודנט נכבד, חובה עליך להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האוניברסיטה בכתובת:  www.biu.ac.il

ובהודעות האישיות אותן שולחת אליך האוניברסיטה עפ“י כתובת הדוא“ל האישית אשר מסרת בעת הרשמתך.

חוברת הוראות הרשמה תשע"ט

חוברת הוראות הרשמה תשע"ח

חוברת הוראות הרשמה תשע"ז

חוברת הוראות הרשמה תשע"ו

חוברת הוראות הרשמה תשע"ה

חוברת הוראות הרשמה תשע"ד

חוברת הוראות הרשמה תשע"ג

חוברת הוראות הרשמה תשע"ב