קבלת קהל מחוץ לשעות הקבלה הרגילות

סטודנטים יקרים,

 

כפי שכבר פרסמנו, סטודנט שמבקש להגיע לאחת מהיחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים, שלא בשעות הקבלה הרגילות, מוזמן לפנות למדור שמ"ע ולתאם מועד חלופי.

ניתן לפנות בטלפון: 9392*, 03-5317000

או בדוא"ל באמצעות טופס פניה

 

בברכה,

מנהל הסטודנטים