מועדי בחינות: פטור בהבעה, ומיון באנגלית לתואר שני

מבחני פטור בהבעה עברית:

 

22.4.2021 בשעה 9:00 (י' באייר תשפ"א)

 

27.7.2021 בשעה 9:00 (י"ח באב תשפ"א)

 

מבחני מיון באנגלית:

 

6.7.2021 בשעה 9:00 ( כ"ו בתמוז תשפ"א)

 

2.8.2021 בשעה 9:00 (כ"ד באב תשפ"א)

 

31.8.2021 בשעה 9:00 (כ"ג באלול תשפ"א)