מועדי בחינות: פטור בהבעה, ומיון באנגלית לתואר שני

מבחן פטור בהבעה עברית

תאריך עברי יום שעה

01.11.2018

כ"ג חשוון

יום חמישי

9:00

24.03.2019

י"ז אדר ב'

יום ראשון

9:00

24.07.2019

כ"א תמוז

יום שני

9:00

מבחן מיון באנגלית לתואר שני

23.06.2019

ד' בתמוז

יום ראשון

16:00

04.08.2019

ג' אב

יום ראשון

9:00

16.09.2019

ט"ז אלול

יום שני

9:00