מועדי בחינות: פטור בהבעה, ומיון באנגלית לתואר שני

 

מבחני פטור בהבעה עברית:

פטור בהבעה:

23 במרץ 2023, בשעה 9:00

20 ביולי 2023, בשעה 9:00

 

מיון באנגלית:

14 בפברואר 2023, בשעה 9:00

25 ביוני 2023, בשעה 16:00

10 באוגוסט 2023, בשעה 9:00

6 בספטמבר, בשעה 9:00