מועדי בחינות: פטור בהבעה, מושגי יסוד ביהדות ומיון באנגלית לתואר שני

מבחן פטור בהבעה עברית

תאריך עברי יום שעה

30.11.2017

יב' בכסלו

יום חמישי

9:00

25.03.2018

ט' בניסן

יום ראשון

9:00

30.07.2018

יח' באב

יום שני

9:00

מבחן מיון באנגלית

17.06.2018

ד' בתמוז

יום ראשון

9:00

01.08.2018

כ' באב

יום רביעי

9:00

05.09.2018

כה' באלול

יום רביעי

9:00

מבחן במושגי יסוד

14.01.2018

כז' בטבת

יום ראשון

9:00